Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město investuje do zdraví pardubických dětí

15.2.2018 | Pardubice již několik let podporují program zrakové prevence dětí v předškolním věku. Nyní zařadí do „svého portfolia“ preventivní péče o pardubické děti také včasnou diagnostiku vad dětských nohou. Hamzova léčebna pro děti a dospělé v Luži, s níž bude město na projektu Zdravá dětská noha spolupracovat, má s diagnostikou dětského chodidla přímo ve školních zařízeních již tříletou zkušenost. Výsledky jejich ojedinělého projektu ukazují, že minimálně třetina dětí v předškolním věku má funkční vadu, která, pokud není včas řešena, může v dalších letech vést k vážným zdravotním problémům.

vyšetření nohy

„Vyšetření nohou bude probíhat přímo v pardubických školách. Odborníci z léčebny vyšetří do konce června chodidla prvňáčků, tedy zhruba 1000 dětí. V rozpočtu města jsme na tento projekt částku 100.000 korun. Každá koruna do prevence je efektivnější než do následné péče, je to investice města do zdraví dětí a jistoty rodičů.  Pak už bude potřeba aktivita rodičů a v řadě případů i samotných dětí. Ale trocha času a nepohodlí určitě za zdraví stojí,“ konstatoval náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku, školství a zdravotnictví Jakub Rychtecký, který projekt předložil ke schválení zastupitelstvu. Podobně jako při odhalení očních vad musí i v případě nezdravě se vyvíjejícího chodidla po odhalení vady nastoupit rodiče a absolvovat s dítětem návštěvu u odborného lékaře a postupovat podle jeho pokynů. Někdy stačí pořídit vhodnou obuv s vložkami, jinde je třeba s dítětem cvičit a podobně.

„Máme za sebou desetiletou zkušenost s projektem záchytu vad páteře u žáků prvních tříd v okrese Chrudim. Když jsme v Hamzově léčebně koupili tenzometrickou desku, rozhodli jsme se před třemi lety začít v předškolních zařízeních a v 1. -5. třídách v Luži a okolí s projektem Zdravá dětská noha. Ono nejde jen o vadu nohou, ale existuje tu řetězení a včasný záchyt a řešení takovéto vady je prevencí možných problémů v dalších letech. Nejen skoliózy, ale i bolesti zad, hlavy, kloubů, dřívějšího nástupu artrózy a podobně,“ řekla primářka Hamzovy léčebny Alena Klapalová.

 Jen za první rok vyšetřili pracovníci Hamzovy léčebny pomocí tenzometrické desky chodidla 818 školáků, u 53 procent odhalili funkční vadu nohy. Nyní rozšíří svůj rádius i do Pardubic, do prvních tříd základních škol.  „Děti se z 90 procent rodí se zdravýma nohama.  V prvních třídách však už jich má značné procento různé vady.  Jejich včasné odhalení a náprava jsou investicí do dalšího života. Přitom většinou stačí včasná komplexní péče. V Pardubicích máme dobré zkušenosti s prevencí očních vad u malých dětí a péče o zdravé nohy je z mého pohledu dalším užitečným projektem,“ řekla Štěpánka Fraňková, ředitelka pardubické nemocnice a členka městského zastupitelstva, která s myšlenkou spolupráce s Hamzovou léčebnou přišla.

V Pardubicích letos pokračují i další preventivní projekty, které pro město zajišťuje obecně prospěšná společnost Prozrak. Projekt Mít oči k vidění bezplatného zrakového screeningu ve školkách, letos město dotuje částkou téměř 500 tisíc korun, kdy vyšetřením projdou 2 000 dětí. „Před třemi roky jsme iniciovali i navazující projekt v podobě Centra integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění přímo v Pardubické nemocnici. Z dotace ve výši 269 tisíc korun hradíme náklady, které není možné hradit ze zdravotního pojištění, to znamená na pořízení speciálních pomůcek a mzdy speciálního pedagogického pracovníka – tyflopeda. Ten provádí reedukaci zraku, přičemž jednotlivá cvičení přizpůsobuje věku dítěte a jeho individuálním potřebám. Všechny tyto aktivity probíhají hravou formou, aby děti motivovaly a nenudily,“ konstatuje náměstek Rychtecký. Tím je z pohledu radnice dotažena komplexní péče o zrak pardubické předškolní populace.

Tiskový úsek