Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město investovalo téměř půl miliardy do školních budov

24.3.2014 | Pardubice investovaly za posledních sedm let do zateplení mateřských a základních škol více než 445 milionů korun. Více než polovinu těchto investic uvolnilo ze svého rozpočtu město, přes 219 milionů získalo z evropských dotací a od státu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Díky těmto penězům výrazně snížilo energetickou náročnost 21 školských zařízení.

škola Závodu míru po rekonstrukci

„Programovací období Evropské unie pro roky 2007 až 2013 otevřelo městu cestu k prostředkům na obnovu školních budov, které Pardubice převzaly v poměrně zanedbaném stavu. První žádosti o dotace jsme podávali již v roce 2007, za celé plánovací období město podalo 28 žádostí, jejichž cílem je snížení spotřeby energie v objektech mateřských a základních škol a nastavení optimálního ekonomického a ekologického hospodaření s energií,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková, v jejíž gesci jako náměstkyně primátora v minulém období bylo právě školství.

Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, jejich hlavním přínosem bylo zateplení ploch budov, snížení spotřeby energie a snížení emisí CO2.

Teplý kabát dostalo v průběhu posledních let devět základních a 12 mateřských škol.  Většina těchto budov po důkladné obnově volala již řadu let. Díky dotacím se dočkaly nových oken a dveří a zateplení venkovních plášťů i střech. Dotace EU SFŽP byly směrovány právě do zateplení, na něž Pardubice získaly od unie a státu 219 milionů. Město se na něm podílelo pouze deseti procenty. Další náklady si vyžádaly nutné opravy škol, které nebylo možné financovat z evropských peněz. „Na investicích do zateplení se sice výrazně podílel stát a Evropská unie, do dalších oprav město zatím vložilo  ještě téměř 227 milionů korun z vlastních zdrojů. Údržba školních budov byla dlouhodobě zanedbávána a už nebylo možné tento fakt dále přehlížet,“ dodala primátorka.

Statutární město Pardubice je zřizovatelem 17 základních a 32 mateřských škol, dvou základních uměleckých škol a dva domy dětí a mládeže. Některé z nich na zateplení a rekonstrukci ještě čekají. Nemalé investice se však městu postupně vrátí. Jen za první tři roky se díky zateplení podařilo omezit nutné vytápění o 42 procent a ušetřit tak více než 18 milionů korun a zároveň znatelně omezit vypouštění CO2 do ovzduší.

Nataša Hradní
tiskový úsek