Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město chce zvýšit počet obyvatel dostupným bydlením

31.1.2019 | Město hledá způsob, jak podpořit příchod obyvatel do Pardubic. Jednou z cest, jak ve městě udržet stávající obyvatele v produktivním věku a přivést nové, je zajištění dostupného bydlení. Město proto připravuje strategii, na jejímž základě by se v dlouhodobém horizontu měla zlepšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel.

Ilustrační foto_byty Pardubice

„ Tento strategický materiál by měl být konsensem všech politických subjektů zastoupených v městské samosprávě, tedy koalice i opozice. Změnit situaci na trhu s byty není záležitostí několika málo let, ale dlouhodobou vizí, kterou budou naplňovat i naši nástupci,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Strategii bydlení chce mít město hotovou v polovině příštího roku.  Bude jasně definovat cíle a potřeby města i postup k jejich naplňování. „Podle průzkumu, který si nechal zpracovat jeden z bankovních domů, v České republice 70 procent mladých ve věku 25 až 34 let žije s rodiči. Důvodem jsou finance. Dostupnost nového bydlení v Česku je ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi nejhorší. Pokud chceme zvýšit počet obyvatel Pardubic a snížit věkový průměr, musíme pro to něco udělat,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Vzorem pro Pardubice může být třeba Vídeň, celosvětově považovaná za unikátní model trhu s bydlením, kde se daří držet ceny bydlení pod kontrolou a únosné pro všechny skupiny obyvatel, včetně těch příjmově nejslabších. „Určitě Vídeň nedoženeme, ta má před námi v systematické výstavbě a správě obecního bydlení a tím i vlivu na celkový trh s byty, náskok jednoho století. Ale měli bychom mít jasno v tom, kam a v jakém časovém horizontu v oblasti bydlení směřujeme,“ dodal primátor.

Opatření, která budou ve Strategie bydlení pro město Pardubice zakotveny, má napomoci zvýšit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel, napomoci udržet fungující trh s byty a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického trendu spočívajícího ve stárnutí a úbytku obyvatel.  „Dokument bude realisticky odpovídat možnostem samosprávy i legislativním podmínkám. Díky vydefinované řadě opatření bude město lépe plánovat kroky, které povedou ke zvyšování dostupnosti bydlení v Pardubicích, na základě strategie bude umět lépe dlouhodobě plánovat správu a investice do vlastního bytového fondu a také efektivněji plánovat novou bytovou výstavbu na svých pozemcích,“ řekl Jakub Rychtecký, náměstek primátora pro sociální politiku města. „Město tak bude umět efektivněji čelit stoupající nedostupnosti v bydlení zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, domácnosti seniorů či mladých rodin a poctivě pracujících občanů. Zároveň bude připraveno řešit významné územní oblasti města určených k zástavbě a přinést tak nabídku nového bydlení i pro zájemce o vlastnické bydlení,“ dodal náměstek Rychtecký.

 

V rámci příprav strategie si město nechá zpracovat odbornou analýzu dostupnosti bydlení v Pardubicích. Ta bude z převážné části financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na k lokální úrovni v obci Pardubice. Analýza bude zaměřena na zpracování dostupných statistických, demografických a socioekonomických dat, vztahujících se k problematice bydlení v Pardubicích. Podkladem pro strategii bude také výzkum v oblasti bydlení, který pomůže zjistit, do jaké míry je bydlení v Pardubicích pro různé skupiny obyvatel dostupné a s jakými obtížemi se při zajišťování bydlení nejčastěji setkávají. Analýza by měla být hotova ještě letos, strategií by se měli zastupitelé města zabývat zhruba v polovině příštího roku.

Tiskový úsek