Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Likvidace odpadů spolkne ročně v Pardubicích přes 70 milionů

3.5.2011 | Likvidace odpadů vyprodukovaných pardubickými občany přijde ročně na více než 70 milionů korun. Obyvatelé města se v loňském roce podíleli na této částce 57 procenty formou pětisetkorunového poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Zbývajícími zhruba 30 miliony dotovalo odpadové hospodářství město. Tato částka se vlivem růstu cen pohonných hmot a dalších nákladů každoročně zvyšuje.

„V roce 2004 Pardubice dotovaly likvidaci odpadu zhruba třemi miliony korun ročně, v roce 2006 už to vlivem nárůstu poplatku za ukládání odpadu bylo přes 13 milionů a loni 30 milionů 186 tisíc korun,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.

 

Město ročně vybere na poplatku za svoz a likvidaci komunálního od občanů zhruba 40 milionů korun. Téměř celou tuto částku „spolkne“ opravdu svoz a likvidace komunálního odpadu, tedy popelnice. Likvidaci nebezpečných a objemných odpadů, odpadů ze separačních dvorů a částečně i bioodpadu tak jde zcela na vrub města, stejně jako úklid košů na veřejných prostranstvích a podobně. Například likvidace odpadu ze separačních dvorů přišla v roce 2010 město na více než 10 milionů korun, likvidace černých skládek na 72.000 korun a úklid nepořádku kolem popelnic 1,6 milionu korun. 

 

„Skutečné náklady na likvidaci odpadů za jednoho poplatníka činily loni 758 korun za rok, zákon o odpadech však stanovuje maximální výši místního poplatku 500 korun. I když do systému přidáme peníze které dostaneme za recyklaci elektrospotřebičů a platby občanů za sběr bioodpadu, musí město likvidaci odpadu dotovat zhruba 30 miliony,“ dodal Míča.

 

V roce 2010 vyprodukovali obyvatelé Pardubic 16.755 tun komunálního odpadu,  1603 tuny bioodpadu, 746 tun plastů, 899 tun papíru, 919 tun skla a 97 tun nebezpečného odpadu. Denně každý z nás v přepočtu vyhodí do popelnice asi půl kilogramu odpadků, tedy 46 tun v celém městě. Pardubičtí občané tak denně naplní odpadky až 150 kontejnerů, jejichž svoz a likvidace přijde zhruba na 107.000 korun.

 

Nataša Hradní

tiskový úsek

 

 

 

miliony dotovalo odpadové hospodářství město. Tato částka se vlivem růstu cen pohonných hmot a dalších nákladů každoročně zvyšuje.