Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lidí hlášených na adrese radnice přibývá

4.4.2012 | V Pardubicích přibývá lidí, kterým je po zrušení dosavadního místa trvalého pobytu přidělena „úřední“ adresa Pernštýnské náměstí č.1, což je sídlo magistrátu. V současné době má na radnici hlášen trvalý pobyt 2270 lidí, tedy o zhruba 300 více než loni. Na radnici přitom mohou být přihlášeni pouze ti, kteří o adresu trvalého pobytu přišli ve správním řízení, nebo lidé, kteří se po návratu z ciziny nemají kam přihlásit a před odjezdem měli trvalý pobyt v Pardubicích.

radnice.jpg

 „Nejčastějším důvodem zapsání údaje o trvalém pobytu na radnici je zrušení stávajícího trvalého pobytu ve správním řízení. I to má ovšem svá pravidla a správní orgán musí posoudit, zda byly splněny zákonné podmínky k tomu, aby mohl být trvalý pobyt občanovi zrušen,“ řekla vedoucí oddělení evidence obyvatel Blanka Stehnová. Jde například o případy nájemníků, kteří se odstěhovali, ale trvalý pobyt si nezrušili, či dospělých dětí, které odešly z bytu rodičů, aniž by si změnily místo trvalého pobytu.

„V žádném případě se na adrese radnice nelze k trvalému pobytu přihlásit, nebo k němu přihlásit někoho jiného. Ale přibývá lidí, kteří se na nás s takovýmto požadavkem přesto obracejí,“  upozornila Stehnová.

Trvalý pobyt je údajem evidenčním, občan tedy nemá povinnost se k němu někde přihlásit. Pracuje s ním však celá řada zákonů a navazuje na něj například právo volební, výkon mandátů v obecních zastupitelstvech, výkon exekuce, poskytování sociálních dávek, příspěvku na bydlení, možnost parkování v placených zónách či povinnost hradit poplatek za svoz a likvidaci odpadu. Například poplatek za odpad přitom z více než 2000 přihlášených na pardubické radnici nehradí téměř nikdo.

 

Nataša Hradní

tiskový úsek