Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lidé bez domova najdou ode dneška azyl ve stanovém městečku

20.4.2020 | Stanové městečko pro lidi bez přístřeší je ode dneška v provozu. Vzniklo nedaleko železničního mostu přes řeku Labe u Rosic na louce mimo zástavbu. Město areál vybavilo pětadvaceti stany a hygienickým zázemím pro lidi bez domova a slouží jako noclehárna, případně jako místo, kde by ubytovaní měli trávit nařízenou karanténu.

stanové město pro bezdomovce COVID 19

„V dnešní době se nejrůznějšími opatřeními bráníme proti šíření koronaviru, lidé žijící na ulici patří k nejohroženějším skupinám pro nakažení. Zřízením stanového tábora tak plníme rozhodnutí hejtmana z počátku dubna, kterým bylo nařízeno vyčlenit dočasné objekty pro nouzové ubytování pro osoby bez přístřeší, kterým byla nařízena karanténa a které nejsou schopny zajistit svoji potřebu bydlení po dobu trvání karantény,“ uvedl primátor města Pardubic Martin Charvát. „V současné době nemáme v Pardubicích žádného bezdomovce nakaženého ani v karanténě, takže stanový tábor má preventivní charakter. V případě, že by se nákaza dostala mezi bezdomovce, máme je kam umístit. Zajistili bychom tak, aby se nákaza nešířila dál, a to mezi bezdomovce navzájem, a zejména pak mezi civilní obyvatelstvo,“ dodal primátor Charvát.

Služby pro lidi bez domova poskytuje nezisková organizace SKP-CENTRUM, o.p.s. V zájmu obrany proti šíření nákazy bylo potřeba operativně vyřešit i fungování stávajících služeb pro bezdomovce – nízkoprahové denní centrum a noclehárnu. „Město po dohodě s SKP-CENTRUM obě služby přesunulo právě do stanového tábora, kde jsou pro ně k dispozici sociální pracovníci SKP centra dané sociální služby. Speciálně službu noclehárny bylo nutné oddělit od azylových domů. Na místě budou za dodržování přísných hygienických opatření osobám, které sem budou docházet a budou spolupracovat, poskytnuty obě služby v rámci možností v plném rozsahu,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Iva Bartošová.

„Služby Nízkoprahového denního centra na ulici Jana Palacha jsou k dispozici pouze na základě individuální domluvy. Uvedená opatření budou zachována minimálně do konce května 2020, případně po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Terénní program při tomto centru je nadále v provozu a zajišťuje především potravinovou pomoc, hygienický servis a monitoring zdravotního stavu uživatelů v jejich přirozeném prostředí,“ přiblížil aktuální chod služeb ředitel SKP-CENTRUM Jiří Pitaš.

Jako nejvhodnější místo pro stanový tábor byla vytipována louka v lokalitě Svítkov (louka po levém břehu Labe pod železničním mostem). „Lokalitu pro účely zajištění ochrany zdraví a majetku hlídá čtyřiadvacetihodinová ostraha. Každá ubytovaná osoba dostane od sociálních pracovníků stan a spacák, město na místě připravilo také hygienické zázemí jako jsou sprchy a toalety,“ řekl primátor Martin Charvát.

Pokud by některému z bezdomovců byla nařízena karanténa, bude stanový tábor rozdělen tak, aby byli odděleni uživatelé obou sociálních služeb od osob v karanténě. Jeho současná kapacita je 25 stanů a lze ji v případě potřeby kdykoliv rozšířit. Pro osoby přímo nakažené koronavirem COVID 19  jsou určeny byty v hlídaném domě na náměstí Jana Pernera 2562.   

tiskový úsek