Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lesy vynesly loni městu téměř pětkrát více než v roce 2006

18.1.2008 | V roce 2007 bylo v lesích města Pardubice vytěženo a prodáno 2042 metrů krychlových dřevní hmoty, což je zhruba stejně jako v roce předchozím. Prodej dřeva však v loňském roce přinesl městu Pardubice rekordní zisk 1,485 milionu korun. V roce 2006 vyneslo hospodaření v městských lesích zhruba 315.000 korun.

„Byl to velmi úspěšný rok. Kromě toho, že se nám podařilo z různých dotačních titulů získat více než 290.000 korun, využila správa městských lesů toho, že v rozhodujícím období byl nedostatek dřevní hmoty. To nám umožnilo zpeněžit jeden metr krychlový v průměru za 1128 korun. Čistý zisk z prodeje jednoho metru činil v loňském roce 727 korun,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.
 
Těžba v městských lesích, v lokalitách Staročernsko a ve Spojilském lese, začala loni již v polovině ledna. Městu při prodeji dřeva nahrál i fakt, že se počátkem roku kvůli neuzavřeným výběrovým řízením pozastavily těžební práce ve státních lesích. Důsledkem byl nedostatek dřevné hmoty  v obchodní síti a zvýšení výkupních cen.
 
Správci městských lesů loni kromě plánované těžby vystavěli kolem nově založených kultur tři kilometry ochranných plotů, chránících mladé rostliny před zvěří. K likvidaci klestí správci využili již osvědčenou rychloběžnou frézu, která dokonale rozmělní klestí a štěpku zapracuje do půdy. Ta je pak mnohem lépe připravena na výsadbu nových porostů, což snižuje finanční náklady na nákup sadebního materiálu a jeho vysázení. 
 
Město Pardubice vlastní 461 hektarů lesních pozemků. V loňském roce se jejich správci zaměřili zejména na obnovu přestárlých porostů, zdravotní výběry, odstranění suchých stromů a především zakládání nových porostů. V roce 2008 má být podle plánu vytěženo 2000 metrů krychlových dřevní hmoty. Zalesněny budou holiny o ploše téměř 3,15 hektaru, které vznikly při loňské těžbě.
 
 
Nataša Hradní
úsek prezentace města