Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lesy prospívají lidem i městské pokladně

23.2.2012 | Po třech letech, kdy těžbu v městských lesích více než hospodářský plán řídily přírodní živly, se v roce 2011 vrátilo hospodaření v lesích do běžných kolejí. Správci lesa se zaměřili na svůj dlouhodobý cíl – systematickou obnovu přestárlých porostů. Celkem bylo v loňském roce v městských lesích vytěženo téměř 2000 metrů krychlových dřevní hmoty a naopak vysázeno 21.000 nových stromků. Město získalo z hospodaření ve svých lesích, které mají prvořadě rekreační funkci, téměř 800 tisíc korun.

les-tezba.jpg

Více než čtvrtinu ze 463 hektarů městských lesů v roce 2008 poškodila vichřice Emma. Její následky správci odstraňovali ještě v roce následujícím, kdy navíc suché počasí poškodilo zejména mladé porosty, které bylo třeba znovu vysázet. Třetí ranou pro městské lesy byly přívaly těžkého sněhu, který v lednu 2010 poškodil více než 200 hektarů porostů.

„V loňském roce byla činnost v městských lesích zaměřena naobnovu lesních porostů po  těžbě v roce 2010, během níž bylo třeba odstranit rozsáhlé polomy způsobené těžkým sněhem. Při nových výsadbách jsme na ploše  2,11 hektarů vysázeli 21.000 lesních stromků,“ řekl Václav Soudek z odboru životního prostředí magistrátu.

Těžba se v roce 2011 soustředila na přestárlé porosty ve Spojilském a Studáneckém lese a v Černé za Bory, kvůli invazi kůrovce museli dřevaři zasahovat také v Nemošickém lese. Během roku vytěžili 1980 kubíků dřevní hmoty, tržba z jejího prodeje přesáhla 2,5 milionu korun. Po odečtení celkových nákladů, včetně pěstebních prací, vykázalo hospodaření v městských lesích v roce 2011 zisk 785.000 korun.

Správcům lesních pozemků, které město Pardubice vlastní, se osvědčil systém úklidu vytěžené plochy lidmi, kteří mají zájem o palivové dřevo. Možnosti získat bezplatně zbytky po těžbě využilo 130 zájemců. „ Například dvě plochy po mýtní těžbě v lokalitě Černá za Bory tu byly vyčištěny za jedinou sobotu a neděli,“ dodal správce lesů.

V letošním roce budou vyčištěné plochy osázeny novými stromky. Pokračovat bude těžba ve Studáneckém lese, kácet se bude podle plánu hospodaření také v Lipině a v okolí komunikace ze Staročenska do Sezemic. Na výměře 3,79 hektaru by mělo být vytěženo 1123 metrů dřevní hmoty. Zhruba pět hektarů městských lesů mladších než 40 let čekají výchovné prořezávky, podobný rozsah budou mít probírky v porostech starších.

Město Pardubice vlastní 463 hektary lesních pozemků. Přestože tyto lesy mají převážně rekreační charakter, přinášejí každoročně zisk i městské pokladně. Ani v „kalamitních“ letech nebyly lesy prodělečné.

 

Nataša Hradní

tiskový úsek