Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lesy jsou pro město přínosem

1.3.2018 | Městské lesy přinášejí svému majiteli dvojí užitek. Jsou přínosem pro městskou pokladnu, větší význam má ale pro obyvatele Pardubic jejich rekreační potenciál. Město vlastní 463 hektarů lesů a v posledních letech vedle klasické péče o ně systematicky investuje i do úpravy lesních porostů tak, aby je lidé mohli lépe využívat k odpočinku a relaxaci.

Ilustrační foto lesy

Lesní hospodářský plán na období let 2015 až 2024 řadí všechny lesy v majetku města mezi lesy příměstské, se zvýšenou rekreační funkcí. Podle toho v nich město hospodaří. „Pardubice jsou průmyslovým městem, o to důležitější je pro ně zeleň. Mnoho rodin žije na sídlištích a stále více jich chce chvíle volna trávit v přírodě.  Naše lesy, které často se sídlišti sousedí, jsou k tomu jako stvořené.  Proto klademe důraz na obnovu lesních porostů a jejich pěstební výchovu a úmyslná mýtní těžba se zaměřuje pouze na přestárlé porosty,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Obyvatelé Pardubic, ať to byly maminky s dětmi, nebo sportovci, či aktivní senioři, volali po tom, aby byly příměstské lesy lépe přizpůsobené jejich potřebám. Proto systematicky posilujeme jejich rekreační potenciál,“ dodal primátor.

Správci lesů proto postupně odstraňují podrosty podél cest a cesty sloužící pěším i cyklistům opravují. Některé stezky dostávají přírodní, ale pevnější povrch a v lesích přibývá i mobiliář. V loňském roce například skončila výstavba mlatových cestiček ve spojilském lese a opravena byla také běžecká trasa v lesoparku na Dukle.

Těžba byla v loňském roce zaměřena přednostně na zdravotní výběry, tedy odstraňování suchých stromů z různých lokalit.  Část porostů, převážně v Nemošickém lese, byla totiž napadena lýkožroutem smrkovým, a proto muselo být toto dřevo přednostně zpracováno. Těžaři také během roku museli odstranit z lesů větší počet stromů, převážně borovic, které uschly v minulých dvou letech v důsledku nedostatku vláhy.

Úmyslná mýtní těžba tak loni probíhala pouze v Doubravicích. „Celkem bylo v roce 2017 z městských lesů vytěženo a prodáno 2125 metrů krychlových dřeva, za něž správci lesů utržili téměř 2,8 milionu korun,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozinek, v jehož gesci je vedle ekonomiky města také péče o životní prostředí.

V letošním roce by se měla úmyslná těžba přednostně vrátit do lokalit, v nichž nemohla být v loňském roce provedena právě kvůli nutnosti zdravotních výběrů, tedy porosty u Staročernska a podél průmyslové zóny u Černé za Bory. Celkem by mělo být z plochy téměř tří hektarů vytěženo 947 kubíků dřevní hmoty při dodržení zásady, že v jedné lokalitě by se mělo těžit maximálně na ploše půl hektaru a uvolněné plochy jsou v následujícím období v co nejkratším termínu osázeny.  I letos budou samozřejmě lesní správci pokračovat ve výchovných prořezávkách a zdravotním výběru a pozornost samozřejmě věnují zalesnění 2,73 hektarů holin po úmyslné mýtní těžbě provedené v loňském roce.

 

Tiskový úsek