Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lesní práce pro letošek skončily

6.12.2013 | Město Pardubice na podzim letošního roku zahájilo práce na lesních porostech ve Studáneckém lese. V průběhu několika týdnů byly provedeny výchovné probírky v porostech mladších a starších čtyřiceti let, byly odstraněny souše v porostu mezi zástavbou Dubiny a asfaltovou silničkou a byla provedena mýtní těžba mezi zástavbou a silničkou. Zároveň došlo v lokalitě severně od ulice Lesní a Dašická k plánované mýtní těžbě v několika místech.

Kácení

„To je z lesnických prací pro letošní rok vše. V příštím roce bude v předjaří provedeno drcení klestů na vytěžených lokalitách, provedena příprava k výsadbě, a v jarních měsících budou plochy, které byly vytěženy na začátku roku 2013, osázeny. Ostatní vytěžené lokality v druhé polovině roku budou osázeny na podzim 2014 nebo na podzim 2015,“ vysvětluje vědoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.

Miroslav Janovský
tiskový úsek