Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kunětická ulice dostane novou podobu

27.9.2011 | Počátkem října začne rekonstrukce Kunětické ulice. Je závěrečnou etapou regenerace sídliště Sever, která přijde celkem na 15,6 milionu korun. Během poslední etapy budou v ulici rekonstruovány zpevněné plochy navazující na úpravy provedené při stavbě kruhové křižovatky U Josefa a končící až za točnu městské hromadné dopravy, kde má být na ulici napojeno sídliště Nová Cihelna.

„Rekonstrukce potrvá do příštího roku, o termínu dokončení však bude spolurozhodovat počasí. Úpravám totiž musí předcházet nezbytná rekonstrukce plynovodu, letos by se měla stihnout i nová kanalizace, pak přijde na řadu rekonstrukce chodníku a úpravy veřejného osvětlení. Dokončení vozovky a parkovacích míst spolu s přístřešky na kontejnery a sadovými úpravami budou zřejmě probíhat až příští rok, hned jak to počasí dovolí,“ řekl starosta MO II Jiří Srbek.

 

Zároveň s rekonstrukcí bude obnoveno stromořadí lemující ulici na západní straně. „Bohužel se nevyhneme kácení vzrostlých stromů. Ale jak říká odborný posudek, který jsme si nechali zpracovat odborníkem doporučeným Stranou zelených, stromy v důsledku nešetrných zásahů z minulého století vykazují sníženou provozní bezpečnost, většina z nich má poškozenou stabilitu, nezahojené dutiny, chybné větvení. Jednoduše řečeno, tyto stromy jsou hrozbou pro pěší i pro motoristy,“ vysvětlil starosta.  Místo pokácených stromů budou vysázeny nové lípy, ale ve variantě Rancho, která je nižšího vzrůstu a dobře snáší městské prostředí.

 

V ulici během rekonstrukce přibude 26 parkovacích míst, nové přístřešky na kontejnery, doplněno bude i veřejné osvětlení. Kunětická ulice bude po dokončení úprav obousměrná,  na jedné straně vozovky zůstane zachováno kolmé parkování,  na druhé straně podélné. Ulice bude navíc vybavena zvýšenými plochami křižovatek a dalšími zklidňujícími prvky tak, aby celé sídliště fungovalo jako zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km v hodině.

 

 

Nataša Hradní
tiskový úsek