Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

KOMUNIKÉ

23.1.2013 | ze schůze rady města konané dne 22. ledna 2013

5. Rada města se rozhodla nepřistoupit v roce 2013 ke zvýšení nájemného za nebytové prostory a objekty, pozemky, věcná břemena a za umístění antén a reklamních zařízení na budovách města o míru inflace za rok 2012 (3,3 %).

14. Město požádá o dotace ze Státního fondu životního prostředí na podporu environmentální vzdělávání předškolních dětí. Z fondů EU chce zrealizovat projekt Dětské hřiště a zahrada pro MŠ Benešovo náměstí a Zvoneček, Sluneční. Náklady projektu jsou v obou případech 2,5 milionu korun, dotace by měla činit 85 procent způsobilých nákladů, zbývající část musí uhradit město.

Pokračovat by měl také projekt Rekonstrukce panelových sídlišť. Město požádá o dotace na další etapy regenerace sídliště Karla IV (celkové náklady 8 milionů korun), Polabiny (celkové náklady 12 mil.korun) a Dubina (16,5 mil.korun). Dotace by u každé akce měla činit 4 miliony korun.

16. Hradubické dny - společná akce měst Pardubice a Hradec Králové, která se měla konat v létě na hradě Kunětická Hora, byla na základě dohody obou měst zejména z důvodu finanční náročnosti zrušena. 

15. Rada města a následně i zastupitelstvo schválily zvýšení základního kapitálu BK Pardubice a.s.  o 1,2 milionu korun, na němž se město jako akcionář společnosti (vlastní 15 procent akcií) bude podílet částkou 180.000 korun. Tyto prostředky mají posílit vlastní zdroje společnosti a přispět tak k její stabilizaci.

18. Rada města vzala na vědomí rezignaci Vítězslava Novohradského na funkci člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a jmenovala do komise místo něj do komise  Radka Vančuru. Zároveň jmenovala do komise pro urbanismus a architekturu Ivana Peiskera. Nahradí Zdenka Křišťála, který na funkci v komisi rezignoval loni v listopadu.

Tiskový úsek