Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komuniké z jednání rady města

8.10.2008 | konané dne 7. října 2008

2. Majitelé Galerie Gong prezentovali před radou města činnost galerie i problémy s jejím provozem. Členové rady se shodli na tom, že město má zájem na zachování této jedinečné galerie s mnohaletou tradicí a uložila představenstvu MRF nalézt pro ni prostory, které by vyhovovaly její specifické činnosti.
 
9. Rada města rozhodla o vypsání výběrového řízení na místo ředitele Dětského rehabilitačního centra. Město původně zvažovalo z úsporných důvodů sloučení tohoto centra se zařízením Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace. Během přípravných prací se totiž ukázalo, že sloučení by bylo komplikované a úspory by nepřineslo.
 
12. Rada města schválila poskytnutí dotací z fondu sportu deseti subjektům. Dotaci 150.000 korun pro TJ Paramo Pardubice na osvětlení hokejbalového hřiště musí ještě schválit zastupitelstvo. Celková výše rozdělených peněz je 250 200 korun, fond sportu, v němž bylo pro letošní rok 14 792 000 korun, je vyčerpán. 
 
13. Rada města projednala poskytnutí dotací ze zdravotního fondu. V roce 2008 do něj bylo vloženo 279.000 korun. Rada nyní schválila rozdělení zbývajících 29.700 korun mezi sdružení Most do života a Rescue Pardubice.
 
14. Rada města projednala návrh komise pro výchovu a vzdělávání na ocenění nejlepších studentů pardubických středních škol za rok 2007/2008. V pátek 17. října přijme primátor Pardubic 14 studentů Gymnázia Dašická, Konzervatoře Pardubice, SPŠ chemické a SOŠ a SOU Poděbradská, aby ocenil jejich umístění v různých celostátních i mezinárodních soutěžích. Nejlepší středoškoláky město oceňuje již devátým rokem, od příštího roku chce oceňovat i studijní výsledky žáků základních škol.
 
16. Rada města jednala o záměru zajistit pro město novou správní budovu magistrátu. Pardubice v současné době nemají ani budovu, do níž by bylo možno umístit všechny agendy, ani žádnou územní rezervu pro stavbu nové radnice. Proto chce najít vhodné pozemky na nichž by v budoucnu mohla být postavena budova snadno dostupná všem obyvatelům města a vybavená dostatkem parkovacích míst pro klienty. Historická budova na Pernštýnském náměstí by zůstala sídlem politického vedení města a sloužila by ke společenským a reprezentačním účelům.
 
Byty - rada města jednala o pravidlech pro prodej městských bytů. Pravidla jsou téměř hotova, nyní jejich tvůrci čekají na návrh zastupitelů ČSSD o způsobu prodeje bytů také bytovým družstvům. ČSSD jej slíbila předložit do konce tohoto týdne. Pravidla prodeje bude v listopadu projednávat mimořádná schůze zastupitelstva města.
 
 
oddělení vnějších vztahů