Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komuniké z jednání rady města konané dne 9. září 2008

12. Rada města se seznámila s výsledkem konkursu na Klub hurá kamarád. Město Pardubice přihlásilo do konkursu pohledávky ve výši takřka 5,7 mil. korun. Dle výsledku konkurzního řízení město obdrželo úhradu ve výši zhruba 120 tis. korun. Zbylé pohledávky nebudou uspokojeny, protože došlo k vyčerpání celé konkursní podstaty. Pohledávky vznikly například peněžitými půčkami a na nájemném  v letech 2005 a 2006. Tato zpráva bude předložena zastupitelstvu města na nejbližším zasedání.
 
17. Rada města schválila poskytnutí dotací z fondu sportu. Klub Softbal Pardubice obdrží dotaci ve výši 10 tis. korun na uspořádání Poháru vítězů pohárů v softbalu a Tenisový klub Pernštýn  dostane dotaci ve výši 10 tis. korun na opravu rozvodů vody v budově klubu v ul. U Stadionu.
 
19. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města. Tyto zásady sjednotí postupy při podávání a projednávání žádostí o finanční podpory z rozpočtu města a různých fondů, například z fondu kultury, cestovního ruchu, sportu a tělesné kultury nebo prevence kriminality. Pro každý fond v současné době existují vlastní pravidla, na základě kterých se poskytuje finanční podpora. Podle nových zásad si žadatel například nemůže podat žádost o dotaci u statutárního města Pardubice z více fondů.
 
27. Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování výherních hracích přístrojů. Tato regulace vychází ze zákona o loteriích.  Vyhláškou je regulován pouze provoz výherních hracích přístrojů, nikoli výherních hracích terminálů. Výherní hrací přístroje bude možné provozovat na území Městského obvodu Pardubice I pouze na místech vymezených touto vyhláškou.
 
29. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit pojmenování nově vzniklých ulic na území Městských obvodů Pardubice VI a VII. V souvislosti s novou výstavbou v lokalitách Svítkov V a Nová Trnová vznikly i nové ulice, které ponesou jména  například Dostihová, Taxisova, Ke Stájím, Jozefa Gabčíka, Adolfa Opálky nebo Jana Hrubého.
 
 
Dana Rybnikárová
oddělení vnějších vztahů