Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komuniké

24.9.2014 | Po zasedání rady města 23. září 2014

mag-cedule.jpg

3. Řady pardubických strážníků se po delší době rozrostou. Rada schválila přijetí jednoho civilního zaměstnance, který bude plnit funkci Asistenta prevence kriminality a to nejen v sociálně vyloučených lokalitách města. Dále radní kývli na navýšení počtu strážníků o devět. V plánu je posílit hlídkovou službu, zejména v centru města a operační oddělení městské policie z důvodu nárůstu počtu volání na tísňovou linku 156.

6. Rada a následně i zastupitelstvo města schválili poskytnutí investiční dotace 13 milionů korun Tělocvičné jednotě Sokol Pardubice I, která je určena na financování další etapy rekonstrukce haly Sokola. Rekonstrukce by měla v nejbližších dnech pokračovat.

13. Město Pardubice se zapojí do národní databáze brownfieldů Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Do databáze, která obsahuje informace o vlastnictví, poloze a rozloze, infrastruktuře, dopravním napojení, původním využití areálu, funkčním využití dle územního plánu, fotodokumentace, technické dokumentace či studie, mohou být zapojeny lokality s různorodým funkčním využitím. V Pardubicích je několik desítek těchto ploch, většinou v soukromém vlastnictví. Zatím se do databáze zapojí pouze Tesla Kyjevské, areál bývalých kasáren Hůrka, Masarykovy kasárny a areál letního stadionu, ostatní brownfieldy až po souhlasu jejich vlastníků.

20. Radní schválili uzavření licenční smlouvy pro užití počítačového programu "Svatby on-line" s městem Rosice v Jihomoravském kraji. Technicky se jedná o formu webhostingu – program bude provozován a spravován zaměstnanci pardubického magistrátu, Rosice budou pouze uživatelem této aplikace. Cena poskytování této služby je 5000 korun ročně bez DPH, což pokryje finanční náklady, které tím Pardubicím vzniknou. Stejnou smlouvu má město s Chrudimí, které také poskytuje Svatby on-line.

35. Rada města schválila přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu fasády ZŠ Štefánikova. Magistrát v původním výběrovém řízení vyzval k podání nabídky pět dodavatelů a zároveň uveřejnil výzvu k podání nabídek na webu města. Ve lhůtě pro podání nabídek město neobdrželo žádné nabídky. Vzhledem k tomu, že je fasáda školy v havarijním stavu a do původní soutěže se nikdo nepřihlásil, musela rada města přistoupit k přímému zadání zakázky. Zakázka ZŠ Štefánikova – oprava fasády, západní a severní průčelí město zadalo společnosti Aleš Slezák FAS s.r.o. za 5,2 milionů korun bez DPH.

 

tiskový úsek