Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komuniké

25.6.2014 | ze schůze rady konané dne 24. června 2014

radnice

- Radní města a zastupitelé projednali koncepci lesů města Pardubice. Jejím cílem je zanalyzovat stávající stav městských lesů a navrhnou základní opatření, která by vedla k postupnému naplnění poslání rekreačních lesů, k plnému využití jejich potenciálu v oblasti využívání volného času, vzdělávání, zlepšení životního prostředí atd. Vzali materiál na vědomí.

- Realizační dokumentaci a finální rozpočet stavby památníku Jana Kašpara představil radním i zastupitelům autor návrhu architekt Pinkas.  Podle rozpočtu, který předložil, by měla realizace památníku - vítězného návrhu architektonické soutěže, přijít na více než 2,7 milionu korun.  Zastupitelé stavbu památníku odmítli.

- Rada města schválila kupní smlouvu mezi městem a APAG Elektronik o koupi pozemků v průmyslové zóně ve Starých Čívicích. Společnost APAG koupí od města  zhruba 17 tisíc metrů čtverečných pozemků za téměř 17 milionů korun a vybuduje zde nový závod na výrobu elektroniky.

- O osudu budovy bývalé zvláštní školy v Klášterní ulici jednali radní i zastupitelé. Zatímco rada se  rozhodla doporučit zastupitelstvu prodej budovy, o níž projevilo zájem několik subjektů, včetně školy Svítání, zastupitelé se neshodli na žádném řešení. Ani na prodeji škole Svítání, ani na veřejné dražbě, ani na vícekritériové veřejné soutěži.