Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komuniké

23.4.2014 | ze zasedání Rady města Pardubic 22. dubna 2014

radnice

4. Radní města schválili změnu sazebníku úhrad provozních nákladů na svatební obřady i na obřady vstupu do registrovaného partnerství. Hlavní změnou je přidání termínu „registrované partnerství“, který původní sazebník neznal a termín „obřady“ jako souhrnné označení pro registrované partnerství i svatby. Poplatky zůstaly stejné. Aktualizovaný sazebník má sedm bodů:

  1. obřady konané na radnici města v pátek a sobotu vyjma státního svátku jsou poskytovány zdarma,
  2. úhrada za obřady konané na radnici města v ostatní pracovní dny: 3000,- Kč,
  3. úhrada za obřady konané na radnici v neděli či státní svátek: 5000,- Kč,
  4. úhrada za obřady konané na pardubickém zámku a hradu Kunětická hora v pátek a sobotu vyjma státního svátku: 1000,- Kč,
  5. úhrada za obřady konané na jiném vhodném místě mimo pardubickou radnici, pardubický zámek a hrad Kunětická hora v pátek a sobotu: 3000,- Kč,
  6. úhrada za obřady konané na jiném místě, než je radnice města ve dnech pondělí - čtvrtek, neděle či ve státní svátek: 5000,- Kč
  7. úhrada za obřady konané ve dnech 1. 1., 24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31. 12.: 10000,- Kč.

 

22. Rada rozhodla, že socha Vítězství akademického sochaře Břetislava Bendy pod vodu nepůjde. Radní zrušili své usnesení o darování sochy klubu potápěčů, to samé doporučili zastupitelstvu. Náměstek primátorky František Brendl tak hledá vhodnější umístění pro tuto sochu a náhradu pro klub potápěčů.

 

tiskový úsek