Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

KOMUNIKÉ

25.3.2014 | ze schůze rady konané dne 25. března 2014

Mag cedule

1. Město si pronajme v areálu lihovaru na dobu neurčitou plochu zhruba 6000 metrů čtverečných. Zřídí na ní odstavné plochy pro parkování pro 350 až 400 automobilů. Parkoviště by měly využívat jak návštěvníci Pardubic, tak lidé, kteří kombinují, například při cestách do práce,  automobilovou a veřejnou dopravu.

8. Rada města schválila záměr vymáhání pohledávek města prostřednictvím externího exekutora. V současné době eviduje město pohledávky ve výši zhruba 58 milionu korun. Z převážné části jdou tyto pohledávky na vrub správy bytového fondu (36,3 milionu korun), ale také promlčených či z jiného důvodu nedobytných pohledávek. Město si od využití služeb externích exekutorů slibuje efektivnější vymáhání pohledávek.

9. Rada města projednala návrh na další prodej nepotřebného majetku města, schválení je ale v gesci zastupitelstva. Po úspěchu dražeb z první etapy prodeje (13 objektů) nepotřebného majetku chce v další etapě město prodat ve veřejné dražbě dva samostatně stojící objety (Sedmička – Jesničánky, Titan – Stavařov) a sedm jednotek vhodných k podnikání v domech s privatizovanými byty. Výnos z těchto prodejů bude využit na opravy bytového fondu města.

17. Rada města se neshodla ve stanovisku ke schválení XVII.a změn územního plánu. Zastupitelstvu jejich přijetí nedoporučí.

20. Rada města schválila zadání pilotního projektu energetického dispečinku na objektech ZŠ Svítkov a ZŠ Studánka. Energetický dispečink má zajistit nonstop on-line kontrolu uživatele nad spotřebou energií (elektrické energie, plynu, vody, tepelné energie) ve sledovaném objektu. Je tak možno sledovat spotřeby energií, vyhodnocovat jejich efektivitu, navrhovat úsporná opatření a v případě havárie včas zasáhnout. Pro pilotní projekt byla vybrána ZŠ Svítkov jako představitel zatepleného objektu se zrekonstruovanou plynovou kotelnou a ZŠ Studánka, jejíž objekt byl zateplen v dřívější době a zateplení neodpovídá současným požadavkům a využívá tepla z elektrárny Opatovice.

27. Koncem června se uskuteční druhé kolo aukce elektrické energie a zemního plynu pro domácnosti a drobné podnikatele. Tentokrát bude podle rozhodnutí rady organizována společně s Hradcem Králové.