Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komuniké

28.1.2014 | ze zasedání Rady města Pardubic dne 27. ledna 2014

Mag cedule

1. Rada města schválila Městský program prevence kriminality na rok 2014, který obsahuje podpořené projekty z dotačního titulu Prevence kriminality. Město bude žádost o dotaci ze státního rozpočtu MVČR na projekty Asistent prevence kriminality a Klubovna v městské ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě Češkova ulice. Program prevence kriminality obsahuje také jeden projekt Asistent prevence kriminality II., který je finančně podpořen ze zdrojů MVČR a ESF OPLZZ a umožní městu zaměstnat dalšího asistenta prevence kriminality.

8. Zastupitelstvo na návrh rady města zrušilo regulační plán Polyfunkční dům Babylon a zároveň i plánovací smlouvu mezi investorem a městem. Práva k realizaci projektu Babylon totiž převzala společnost CEREINVEST. Ta však chce v lokalitě stavět objekty pro bydlení, které jsou umístěním rozsahem i objemem výrazně menší, než měl být dle platného regulačního plánu, s nímž jsou proto v rozporu.

12. Pardubice v roce 2014 nevyužijí možnost zvýšit nájemné v městských bytech, nebytových prostorech a objektech, za pozemky, věcná břemena a za umístění antén a reklamních zařízení na budovách města o inflaci, která v roce 2013 činila 1,4 procent.

18. Radní i zastupitelé města vzali na vědomí rezignaci Jiřího Skalického na post předsedy představenstva společnosti East Bohemian Airport a.s. Jiří Skalický na funkci rezignoval poté, co se stal členem TOP 09. Na pozici, kterou podle koaliční dohody obsazovalo Sdružení pro Pardubice, jej má na základě rozhodnutí zastupitelů nahradit náměstek primátorky Michal Koláček (SPP).

25. Zastupitelé města přes nesouhlas rady odpustili část smluvní pokuty atelieru M1 architekti s.r.o. Na zaplacení smluvní pokuty ve výši 160.000 korun městu Pardubice vznikl nárok v důsledku prodlení ateliéru M1 architekti s.r.o. se zhotovením projektové dokumentace pro stavební povolení k projektu "Revitalizace parku na Špici". Ateliér však časovou ztrátu „kompenzoval“ při zpracování dokumentace o provedení stavby. Zastupitelé se rozhodli ateliéru odpustit 107.000 korun.  Odpuštění části smluvní pokuty je odůvodněno veřejným zájmem, který v tomto případě spočívá v revitalizaci plochy veřejné zeleně na soutoku řek Labe a Chrudimky. Revitalizací tohoto prostoru dojde k výraznému zkvalitnění exponovaného veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí ve středu města Pardubic a zvýšení rekreačního potenciálu ploch navazujících na městské řeky, tak jak je požadováno ve strategickém plánu.

 

tiskový úsek