Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

KOMUNIKÉ

3.12.2013 | ze schůze rady konané dne 3. prosince 2013

Pardubice znak

1.Rada města z pozice jediného akcionáře a.s. Rozvojový fond Pardubice rozhodla o změně stanov v části týkající se sídla společnosti. Ta se k 2. lednu přestěhuje z ulice U divadla do vlastních prostor na třídě Míru č.p. 90. 

9. Schválení vyrovnaného městského rozpočtu na rok 2014 ve výši zhruba dvou miliard korun doporučí rada města zastupitelstvu. Rozpočet disponuje částkou zhruba o 300 milionů Kč vyšší než rozpočet na rok 2013 schvalovaný v loňském roce. Nejde však o navýšení např. daňových příjmů, ale o zvýšení v souvislosti s převodem správy bytů z Rozvojového fondu Pardubice a s posunutím realizace významných investičních akcí s dotací do roku 2014. 

10. Město Pardubice může za symbolickou 1 korunu získat do vlastnictví vybavení certifikovaného dětského hřiště v lesoparku J. Potůčka. Hřiště vybudoval na pozemku města CZ Stavební holding, nyní požádal o převod stavby.  Rozhodne o něm zastupitelstvo města. 

13. Rada města schválila ručení města za směnečný program EBA do výše 250 milionů korun na výstavbu nového letištního terminálu. Prostředky budou čerpány v letech 2014 a 2015. Po dostavbě terminálu by se měl směnečný program změnit na bankovní úvěr. 

21. Výše místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu se v roce 2014 nezmění. Rada doporučila zastupitelstvu schválení obecně závazné vyhlášky. Od poplatku podle ní budou osvobozeni cizinci, kteří mají na území statutárního města Pardubic jiný než trvalý pobyt (tj. cizinci, kterým byl na území města Pardubic povolen přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, cizinci, kteří pobývají na území města Pardubic přechodně po dobu delší než 3 měsíců, a azylanti. Po zkušenostech z předchozího období je cílem této úpravy snaha o snížení neúměrného administrativního i finančního zatížení, k němuž dochází v důsledku obtížné dohledatelnosti těchto osob.

 

Tiskový úsek