Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

K zápisu půjde více než 950 dětí

30.1.2012 | Více než 950 pardubických dětí se vydá počátkem února poprvé do školy. Ve středu 8. a ve čtvrtek 9. února od 13:00 do 18:00 se totiž konají zápisy do základních škol. Podobně jako v posledních pěti letech, i letos se počet prvňáčků v pardubických školách opět mírně zvýší. Školám by však toto zvýšení problémy přinést nemělo.

zapis-zs-pol.i.33.jpg

           Město Pardubice zřizuje na svém území 17 základních škol. Tři školy již město postupem let zrušilo kvůli úbytku žáků. V posledních šesti letech ale dětí nastupujících do prvních tříd  postupně přibývá. Letos půjde v Pardubicích k zápisu o 110 předškoláků více, než v roce 2007.

            „Z pardubických mateřských škol by k zápisu mělo přijít 967 dětí. Lze předpokládat, že pro 128 dětí budou rodiče žádat odklad školní docházky, nicméně v září by do školy měly nastoupit děti s odloženou docházkou z minulého roku,“ řekl Tomáš Zelený z oddělení školství pardubického magistrátu. „Povinná školní docházka se ve školním roce 2012-2013 týká dětí narozených do 31. srpna 2006, výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. června 2007,“ dodal.

K zápisu musí rodiče přinést rodný list dítěte a doklad o bydlišti, který může nahradit platný občanský průkaz jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. Není-li dítě před začátkem povinné školní docházky přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může jeho zákonný zástupce požádat písemně ředitele školy o roční odklad. Žádost musí doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad však nezbavuje rodiče povinnosti přivést dítě k zápisu.

Dítě, které v daném roce dosáhlo školního věku, mohou rodiče přihlásit do kterékoli základní školy. O přijetí rozhoduje ředitel školy, který musí v případě nadměrného zájmu přednostně do první třídy zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodě. Hranice školských obvodů jsou dány vyhláškou města. Tu najdou rodiče na webu města (http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-narizeni/skolske-obvody.html).

 

 

Nataša Hradní

tiskový úsek