Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

K bezpečnější dopravě mají městu pomoci miliony z EU

27.4.2018 | Pardubice zpracovaly akční plán všech projektů Statutárního města Pardubice, naplňujících parametr udržitelné městské mobility. Na tyto projekty v celkové hodnotě více než 600 milionů korun chce čerpat evropské dotace prostřednictvím integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Logo ITI

  Akční plán je, spolu se strategickým rámcem městské mobility, vstupním dokumentem pro tvorbu plnohodnotného strategického plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Ten je klíčem k získání peněz z evropských strukturálních a investičních zdrojů.

„Akční plán zahrnuje tři klíčové oblasti - oblast výstavby cyklostezek, dopravních terminálů a rozvoj telematiky, tedy inteligentních dopravních systémů. Co se cyklostezek týče, v současné době máme rozpracovaných dvanáct projektů v celkové délce deset kilometrů. Máme zde i záložní projekty a dlouhodobě pracujeme na přípravě projektů dvou lávek pro pěší a cyklisty. Klíčová je pro nás ta přes Labe u Poseidonu. Její stavba přijde na více než 48 milionů korun a o dotaci na její výstavbu chceme požádat již v květnového výzvě ITI,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Součástí inteligentního dopravního systému měl být původně projekt detekce intenzity dopravy ve městě. Jeho roli převezme stávající kamerový systém městské policie, který bude doplněn o softwar a plnohodnotně tak nahradí strategické detektory. Na rozvoji tohoto projektu se bude účastnit Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.

V rámci budování inteligentního dopravního systému město čekají také úpravy světelných signalizačních zařízení či instalace nových semaforů, které by měly být řízeny dopravní ústřednou. „Rada města schválila podmínky pro vypsání soutěže na realizace inteligentního řízení dopravy v Pardubicích, zahrnující vybudování systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny pro zajištění preference městské hromadné dopravy v Pardubicích, v níž očekáváme výzvu v rozsahu zhruba 100 milionů korun. Síť křižovatek by měla být integrována tak, aby fungovala jednotně a umožňovala ovlivňovat dopravu ve městě, dávat přednost MHD, aby v případě potřeby uměla vytvořit zelené vlny a zasáhnout do řízení dopravy. Předpokládá se i přednostní průjezd pro IZS,“ uvedl primátor.

Ambicí Pardubic je také vybudovat s podporou evropských peněz ve městě systém inteligentního parkování, který by umožnil online sledování využití monitorovaných parkovacích míst v centru a přenos těchto informací na centrální panel. Motoristé by tak byly v čase informováni o možnosti zaparkovat a volná místa by byla efektivněji využívána. Také tento projekt chce město realizovat z prostředků ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

O realizaci jednotlivých připravovaných projektů bude rozhodovat zastupitelstvo.

 

Tiskový úsek