Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Filosofie pardubického územního plánu slaví úspěch

23.6.2014 | Potlesk na otevřené scéně sklidil během víkendu na mezinárodní konferenci reSite 2014 koncept nového pardubického územního plánu, jehož mottem je „návrat do města“. Pardubice se svým přístupem k rozvoji sídla a vnímáním zásadních ekonomických aspektů řadí ke světovým metropolím.

město - letecký

Filosofii nového Územního plánu města Pardubice představil na konferenci náměstek pardubické primátorky Michal Koláček. „Myšlenka zahuštění kompaktního města a nerozpínání rozvolněné zástavby do krajiny naráží překvapivě, ač jde o světový udržitelný trend obecně přijímaný vyspělými zeměmi, na nepochopení a zatvrzelost některých komunálních politiků“, řekl mimo jiné. “Co ušetříme zamezením nenasytného rozrůstání „urbánní kaše“, které je 15x nákladnější, dražší než zajištění provozu kompaktního města, věnujeme na zatraktivnění, zkvalitnění života ve městě, na zvýšení kvality veřejného prostoru, což pozdrží potenciální daňové poplatníky v Pardubicích déle, než původně zamýšleli,“ dodal.  Jeho příspěvek vzbudil zájem nejen českých, ale i zahraničních účastníků z řad ekonomů, architektů, urbanistů, sociologů, například Jana Švejnara (Columbia University, NYC), Edwarda Glaesera (Harvard University), Sándora Finta (hlavní architekt, Budapest) a dalších. „Všichni nám dali zapravdu, že jdeme správným směrem,“ řekl Koláček. 

Myšlenka takto koncipovanáho územního plánu přitom ve světě není žádnou novinkou. „Například ve Skandinávii si velmi váží každého volného prostoru a chrání si krajinu, dalším příkladem může být třeba New York. Ale i Praha a další česká města se vydala stejnou cestou jako Pardubice,“ dodala pardubická hlavní architektka Pavla Pannová. 

ReSite je mezinárodní platforma pro spolupráci a sdílení ideí, které z měst dělají lepší místa pro život a udržují je konkurenceschopná.  Letošní konference reSite 2014 se v Praze konala již potřetí a jejím tématem byla Města a krajiny nové ekonomiky a opět posloužila jako platforma pro výměnu nápadů a zkušeností z měst tak rozdílných, jakými jsou New York, Calgary, Londýn, Paříž, Rotterdam, Budapešť, Krakov a Praha. Účastníci tu s nejlepšími světovými odborníky v městské ekonomice, plánování a rozvoji diskutovali nejen o architektuře, ale také o politice, financích a občanské participaci.

 

Nataša Hradní
tiskový úsek