Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dukla a Višňovka budou mít plán rozvoje do konce roku

24.10.2008 | Po zpracování Integrovaného plánu rozvoje města „přitažlivé město“ do regionálního operačního programu vytváří město v rámci integrovaného operačního programu Integrovaný plán rozvoje města “území sídliště Dukla a Višňovka”. Dle podmínek stanovených MMR ČR musí být do konce letošního roku hotov. Akce v něm naplánované musí být dokončeny do poloviny roku 2015. Pokud Pardubice uspějí v konkurenci s ostatnímu městy, získá pátý městský obvod evropské finance určené na zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

 
„V březnu proběhlo první kolo k předkládání projektů. Nyní jsme vyhlásili druhou výzvu, v níž mohou lidé do 3. listopadu 2008 17:00 buď přihlašovat nové projekty, nebo aktualizovat projektové záměry předložené v prvním kole,” řekla manažerka projektu Petra Harišová.
 
Projekty zařazené do IPRM sídliště Dukla a Višňovka, který má čerpat prostředky z kapitoly směřující ke zlepšení prostředí a zkvalitnění života na problémových sídlištích, musí směřovat do revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů. Vlastnici bytových domů, ať jsou to bytová družstva, společenství vlastníků či jiné právnické či fyzické osoby mohou z evropských fondů získat peníze na zateplení domů,výměnu oken, modernizaci lodžií a podobně. V současné době má město Pardubice na základě první výzvy zpracovanou databázi zhruba 100 projektových záměrů na regeneraci bytových domů, ale stále se mohou hlásit další vlastníci.
 
Projekty je možno zaslat poštou nebo e-mailem. Musí se týkat vymezeného území integrovaného plánu a musí být v souladu s dalšími podmínkami pro jeho zpracování. Tyto informace jsou uvedeny na internetových stránkách města http://www.pardubice.eu/mesto/iprm/dukla-a-visnovka/Priprava-IPRM/II_vyzva_52b.html
 
Město zároveň vyzvalo předkladatele projektů, které jsou důležité pro komplexní řešení problémů pro zónu Dukla a Višňovka a budou financovány z jiných operačních programů, k jejich předložení. Více informací na http://www.pardubice.eu/mesto/iprm/dukla-a-visnovka/Priprava-IPRM/vyzva_TOP.html
 
 
Nataša Hradní
oddělení vnějších vztahů