Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Do pardubických školek nastoupí téměř 900 „nováčků“

3.8.2011 | Do dětských kolektivů pardubických mateřských škol nastoupí po prázdninách 896 nových dětí. 91 z nich bylo přijato v rámci druhého kola přijímacího řízení, do nějž se přihlásilo 137 dětí, které neuspěly v kole prvním. Úspěšné byly všechny děti, kterým budou v září tři roky a mají trvalé bydliště v Pardubicích. Město však nezapomíná ani na děti mladší.

"Podařilo se nám vyhovět drtivé většině žadatelů. Neúspěšných žadatelů bylo pouhých pět procent, což v situaci nynějších silných ročníků považuji za úspěch. Při druhém kole zápisů, v němž se obsazovaly nově vybudované třídy v mateřské škole Teplého a místa neobsazená v prvním kole, bylo možno přijmout 91 dětí. Rodiče chtěli umístit 137 dětí. Nebylo tedy možné vyhovět všem, do školek však byly přijaty všechny tříleté pardubické děti, což je v porovnání s jinými podobně velkými městy nadstandard,“řekl náměstek primátorky Jindřich Tauber. Do mateřských škol byly navíc přijaty čtyři děti, které v Pardubicích nemají bydliště, ale za rok je čeká povinná školní docházka.

 

Město provozuje 31 školek s více než 3100 místy. Letos kapacitu mateřských škol zvýšilo o 87, od roku 2008 celkem o 618 nových míst. Do rozšiřování mateřinek během posledních čtyř let Pardubice investovaly zhruba 90 milionů korun. Přesto muselo být letos v prvním kole přijímacích řízení z kapacitních důvodů odmítnuto 270 dětí. Byly to většinou děti mladší tří let, nebo ty, jejichž maminka je doma s mladším sourozencem. Tedy děti z rodin, pro něž nebylo přijetí do mateřské školy tak naléhavé. To potvrzuje fakt, že v druhém kole rodiče do školky přihlásili zhruba o 50 procent méně dětí, než jich bylo v prvním kole odmítnuto.

 

„Je také pravda, že do některých školek byly na jaře přijaty děti, kterým budou tři roky až v roce 2012. To ale nejsme schopni ovlivnit.  Máme sice jednotná kritéria pro přijímání do školek, ale každá škola má právní subjektivitu. Sejde-li se tedy někde méně přihlášek starších dětí, doplní volnou kapacitu dětmi mladšími,“vysvětlila vedoucí odboru komunitních služeb magistrátu Ivana Liedermanová. Rodiče se mohou včas ještě před samotným zápisem informovat na magistrátu nebo si zjistit na webu města potřebné informace o zápisu, kritériích a počtu volných míst v jednotlivých mateřinkách a tedy o šanci svých dětí na přijetí.

 

Pardubice patří současně mezi několik desítek měst, kde byly zachovány jesle, a město je tak schopno alespoň částečně reagovat na zvyšující se zájem o umísťování dětí mladších tří let. V současné době existuje v Pardubicích příspěvková organizace Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, kde jsou dvě oddělení jeslí s kapacitou 34 dětí ve věku od 1 do 3 let, a dále léčebná rehabilitace pro děti a dospělé. Další příspěvkovou organizací je Dětské rehabilitační centrum Lentilka, které pojme maximálně 52 dětí. V denním stacionáři je dětem předškolního věku se zdravotním postižením tělesným, dále dětem s narušenou komunikační schopností, autismem nebo kombinovanými vadami poskytována specializovaná fyzioterapeutická, logopedická a zdravotní péče na základě doporučení odborných lékařů.

 

 

Ondřej Tušl
tiskový mluvčí