Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Divadlo přivítalo nejlepší pedagogy a ředitele

5.3.2018 | Město již po dvanácté ocenilo nejlepší pedagogy svých školských zařízení. Stejně jako loni i letos se slavnostní večer, který zpestřilo divadelní představení Mezi nebem a zemí, uskutečnil v prostorách Východočeského divadla Pardubice. Pamětní list si zde převzalo celkem osmadvacet nominovaných kantorů a tři ředitelé. Jako tradičně byla udělena také speciální cena náměstka pro školství Jakuba Rychteckého.

Ocenění pedagogů 2018

Ocenění nejlepšího pedagoga spojené s finanční odměnou letos putovalo do rukou celkem šesti kantorů a tří ředitelů, kteří jsou ve své práci kreativní, mají své vlastní postupy výuky anebo své žáky zároveň připravují na různé soutěže, od těch okresních až po celostátní. „Děti potřebují motivaci a různá zpestření výuky. Často bývá těžké upoutat jejich pozornost, oceňuji, že řada pedagogů hledá způsoby, jak toho docílit. Sami si vytvářejí nové moderní postupy výuky, připravují vlastní výukové materiály, jsou inovativní a organizují aktivity pro děti, díky kterým je škola reprezentována při významných událostech a akcích,“ podotkl primátor města Martin Charvát.

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučila radě města ke schválení za rok 2017 Dagmar Proškovou z Lentilky - integrační školky a rehabilitačního centra, Irenu Dvořákovou z MŠ Pardubice na nábřeží Závodu míru, Ladislavu Ungrovou ze ZŠ Pardubice - Josefa Ressla, Ljudviha Dohuneka ze ZŠ Pardubice-Polabiny - npor. Eliáše, Lucii Hadravovou ze ZŠ Pardubice - Staňkova a Dariu Rosovou ze ZUŠ Pardubice-Polabiny - Lonkova. „Z pozice zřizovatele investujeme do majetku škol a školek stovky milionů korun, snažíme se vytvářet co nejlepší podmínky pro vzdělávání pardubických dětí. Ale pravou duší škol a školek jsou právě pedagogové, ředitelé, ale i nepedagogičtí pracovníci. Oni jsou těmi, kteří mají největší vliv na to, jestli se děti do školy těší a co si do života v rámci vzdělávacího procesu odnesou. Sobotní večer byl poděkování všem za náročnou práci a velmi dobrou spolupráci s městem,“ řekl před úplně zaplněným divadelním hledištěm náměstek pro školství Jakub Rychtecký.

Již druhým rokem navíc Pardubice vyhlašují kategorii nejlepšího ředitele či ředitelky. Letos se jimi stali Jarmila Staňková ze ZŠ Závodu míru, Karel Žemlička ze ZŠ Pardubice – Spořilov, Kotkova a Jana Dvořáková z MŠ Pardubice na nábřeží Závodu míru. Tradiční cena náměstka pro školství Jakuba Rychteckého tento rok čekala na ředitelku MŠ Korálek Pardubice Alenu Stehnovou. „Paní ředitelka je také skvělou a zkušenou pedagožkou, mateřskouškolou Korálek doslova žije, ale její vliv v oblasti předškolního vzdělávání je mnohem širší, pracuje v expertní školské komisi pro oblast předškolního školství při poslanecké sněmovně, je autorkou nebo spoluautorkou několika metodických materiálů.Je také vizionářkou a pro další roky chce vybudovat na školce třídu pro děti se sluchovými handicapy, cením si na ní její lidskosti a morálních zásad,“ konstatoval náměstek.

Ředitelky a ředitelé pardubických škol mají možnost nominovat své nejlepší kantory každý rok. O tom, kdo si ocenění spojené s finanční odměnou odnese, pak rozhoduje rada města na návrh Komise pro výchovu a vzdělávání. 

 

Tiskový úsek