Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Další miliony pomohou zpříjemnit Duklu a Višňovku

16.3.2012 | Sídliště Dukla a Višňovka mohou získat z prostředků Evropské unie dalších 17 milionů korun na regeneraci svých veřejných prostranství. Tuto částku je možné rozdělit v rámci 9a výzvy, kterou právě vyhlásil řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města sídlišť Dukla a Višňovka.

logolink.jpg

 „Žádosti je možné podávat od 15. března letošního roku na podatelnu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1. Příjem žádostí končí 16. dubna v 17:00,“ řekla vedoucí oddělení správy dotací, projektů a strategického plánování magistrátu Petra Harišová.

Prostřednictvím IPRM sídliště Dukla a Višňovka lze čerpat prostředky na zlepšení prostředí a zkvalitnění života na problémových sídlištích. Tyto peníze musejí směřovat do regenerace bytových domů či, jako v případě této výzvy, do revitalizace veřejných prostranství. Pardubice mohou na revitalizaci dvou poválečných sídlišť do roku 2015 čerpat prostřednictvím IPRM cca 266 milionů korun.

Dotací na regeneraci veřejných prostranství je možno využít na úpravy veřejných prostor sídliště, například obnovu či výsadbu veřejné zeleně, na parkové úpravy, budování či modernizaci nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch včetně dětských hřišť a podobně. V rámci rekonstrukce veřejných prostranství bylo již proinvestováno cca 55 mil. Kč, kdy byly velebeny dvě lokality na Dukle a dvě na Višňovce.

Informace o podmínkách poskytnutí dotací, způsobu podání žádosti a podobně jsou zveřejněny na elektronické adrese http://www.pardubice.eu/mesto/iprm/dukla-a-visnovka/vyzvy/verejna-prostranstvi/9a-vyzva.html

 

Nataša Hradní

tiskový úsek