Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Čerpání evropských dotací brzdí některá ministerstva

26.9.2014 | V Pardubicích se na konci týdne sešli vrcholní představitelé metropolitních aglomerací. Zástupci brněnské, ostravské, plzeňské, olomoucké, ústecko-chomutovské a hradecko-pardubické oblasti budou hrát významnou roli v čerpání evropských peněz v následujícím programovém období. Hlavním bodem setkání, které se uskutečnilo na pozvání primátorů Pardubic a Chomutova, bylo vyjádření znepokojení nad dosavadním přístupem některých ministerstev při přípravě na čerpání peněz z evropských fondů prostřednictvím tzv. integrované územní investice (ITI), jejichž součástí města jsou.

Pardubice znak

 „Naše města jsou přitom na následující programové období velice dobře připravená – mají zpracované strategie aglomerací, tak aby dokázaly využít svůj potenciál a získat peníze na smysluplné projekty,“ říká primátorka statutárního města Pardubice Štěpánka Fraňková.

Problém je ovšem v tom, že některá ministerstva zatím nerespektují Dohodu o partnerství, ve kterém česká vláda deklaruje Evropské komisi pro sedm aglomerací 65 miliard korun z evropských fondů. „Některá ministerstva tuto dohodu respektují a aktivně s námi spolupracují,“ pozitivně hodnotí jejich přístup náměstek primátora Brna Robert Kotzian.

Bohužel u dalších ministerstev, jako je například životní prostředí, zatím města naráží na nepochopení. Bez jejich pomoci ale není možné strategie realizovat. Například Hradubicko-pardubická aglomerace může v letech 2014-2020 získat až šest miliard korun. 

Představitelé měst proto požadují navýšení finančních prostředků určených pro ITI v operačních programech do výše uvedené v Dohodě o partnerství dle struktury, kterou metropolitní oblasti navrhly a zároveň zprostředkování dalších jednání se všemi zástupci operačních programů. „Jasná shoda panuje v tom, že chceme i nadále postupovat v jednáních společně, a to jak vůči pro nás klíčovému Ministerstvu pro místní rozvoj, tak dalším ministerstvům,“ dodává náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk.

 

Tiskový úsek