Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Brzké jaro urychlilo svoz zeleného odpadu

27.3.2014 | Mírná a krátká zima a brzký příchod jara zaktivizoval majitele zahrad dříve než v jiných letech. Proto také o dva týdny dříve, než bylo původně plánováno, začne v Pardubicích pravidelný týdenní svoz zeleného odpadu, který město organizuje již osmým rokem. „Zelené“ kontejnery začnou Služby města Pardubic vyvážet místo původně plánovaného 18. dubna již 4. dubna.

Kontejner na bioodpad

Pardubice začaly se separací bioodpadu v roce 2007, kdy k rodinným domům umístily zkušebně prvních 275 sběrných nádob. Ty si majitelé pozemků ponechaly i v následujícím roce, kdy byla služba zpoplatněna, a ke sběru se přihlásili další. V současné době je po městě rozmístěno 1600 nádob na zelený odpad a nově je služba nabízena i obyvatelům okrajových částí města - Nemošic a Dražkovic. „Bioodpad dnes svážíme z celého území Pardubic, takže kdokoli další bude mít o sběr zelené hmoty zájem, může se přihlásit na odboru životního prostředí, nebo může k přihlášení využít přihlašovací formulář na webové stránce: www.pardubice.eu/bioodpad.“ řekl náměstek primátorky František Brendl. „Možnost sběru bioodpadu jsme nabídli také pardubickým mateřským a základním školám. Přihlásilo se jich už 22,“ dodal. 

Objem zelené hmoty, která místo v popelnicích pro komunální odpad končí v kompostárně, se rok od roku zvyšuje. Jen za rok 2013 bylo z compostainerů  svezeno téměř 750 tun bioodpadu. Město tak šetří, když snižuje objem odpadu, který by byl jinak uložen na skládku a zároveň prostřednictvím kompostu do přírody vrací potřebné organické látky. 

Obyvatelům Pardubic, kteří se k oddělenému sběru bioodpadu přihlásili či přihlásí, zapůjčí město zdarma nádobu (compostainer) na jeho ukládání. Za likvidaci bioodpadu, zaplatí všichni účastníci projektu částku 300,- Kč za nádobu a rok, jde o třetinu skutečných nákladů, zbývající část nákladů hradí Magistrát města Pardubic, důvodem je význam této činnosti vůči životnímu prostředí. Mimo to si účastníci projektu mohou každoročně na separačním dvoře v Dražkovicích bezplatně odebrat  50 kilogramů průmyslového kompostu. „Jedná se o nepytlovaný volně ložený kompost, proto doporučujeme si přivést vlastní nádobu, i když existuje možnost zakoupení igelitových pytlů na místě,“ upozornil vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

 

Nataša Hradní
tiskový úsek