Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tiskové zprávy

#podcaststankova128

Děti ze základní školy mají vlastní podcast

18.6.2021

Žáci pardubické základní školy Staňkova se zapojili do nového projektu #podcaststankova128, díky kterému se učí vyjádřit svůj názor, předávat znalosti, informovat a být zapáleni pro dané téma. Jednotlivá videa, na jejichž přípravě se podílí žákovský tým spolu s týmem vybraných pedagogů, pak budou průběžně zveřejňována na školním webu www.zsstankova.cz.

ITI nové logo 2021+

Hradecko-pardubická aglomerace vyhodnotila poslední výzvy

16.6.2021

Programové období 2014+ pomalu dobíhá do svého konce. Řídicí výbor ITI projednal poslední projekty z oblasti dopravy a tím pomyslně ukončil první sedmiletku Hradecko-pardubické aglomerace. Na další prostředky si žadatelé budou muset počkat nejméně do druhé poloviny roku 2022, kdy by mohly být vypsány první aglomerační výzvy pro nové programové období.

Pardubické školství

Pardubice mají Strategii školství pro život 21. století

16.6.2021

Město dlouhodobě usiluje o to, aby školství na území Pardubic bylo co nejkvalitnější a nejmodernější. Aby toho dosáhlo, musí znát nejen současný stav školských zařízení, ale mít také jasně stanovené plány do budoucna. A přesně tyto body jsou mimo jiné obsahem nové Strategie školství Pardubic 2030, která má spolu s čerstvě spuštěným webem Pardubické školství pomoci radnici oblast vzdělávání nadále co nejefektivněji rozvíjet.

Město letecký pohled

Město se naděje na vybudování poldru nevzdává

15.6.2021

Radnice pokračuje v přípravách na vybudování poldru, který by se měl nacházet v místě Spojilského odpadu a sloužit by měl jako protipovodňová ochrana Pardubic. Firmu, kterou město vybralo a která má nyní za úkol připravit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, již schválili radní města. Výkopové práce by pak měly probíhat v koordinaci s výstavbou severovýchodního obchvatu, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic.

odpady

Separovaný odpad se bude svážet častěji

11.6.2021

Město Pardubice, v součinnosti se svozovou firmou Služby města Pardubic, reagovalo na zvýšené množství separovatelných složek komunálních odpadů a přistupuje ke zvýšení četnosti pravidelných svozů. Ve druhém pololetí letošního roku budou služby v lokalitách, kde jsou obyvatelé ve třídění odpadu nejaktivnější, častěji vyvážet kontejnery na papír, plasty a sklo. Město tak usiluje o to, aby tříděný odpad, který obyvatelé odkládají i v okolí plných popelnic, neznečišťoval a nehyzdil ulice.

Instalace plastik

Zrestaurované plastiky se vrátily na místo činu

10.6.2021

Nová podoba Památníku Zámeček postupně nabývá stále zřetelnějších rysů, tento týden se na pietní místo navíc navrátily zrestaurované keramické plastiky, na jejichž obnově ve svém ateliéru pracoval restaurátor Petr Rejman a které se stanou součástí nové expozice.

Snídaně pro cyklisty 2019

Pardubice podpoří Týden pro klima

10.6.2021

Propagací ekologické dopravy se město Pardubice připojí ve dnech 17. až 19. června k akci Týden pro klima. Nestátní neziskové organizace, zabývající se zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, chtějí touto iniciativou upozornit co nejširší veřejnost na nutnost vážně se zabývat problematikou změny klimatu.

doprava 17.listopadu

Ulicí 17. listopadu bezpečněji

9.6.2021

Bezpečné přechody pro chodce, lepší průběh vyjíždění vozidel ze zastávek MHD, komfortní a bezpečný průjezd cyklistů a plynulejší doprava, to vše by mohla přinést plánovaná opatření na ulici 17. listopadu. Počátkem června je projednala a schválila komise pro dopravu a nyní směřují do městského zastupitelstva.

Zrcadlo umění

Pardubice se mohou těšit na Zrcadlo umění - New Renesance

8.6.2021

Městský festival amatérského umění letos bude! Jubilejní dvacátý ročník akce Zrcadlo umění se měl původně konat v roce 2020, vinou pandemie koronaviru byl ovšem posunut až na letošní rok. Uskuteční se v netradiční, takřka výhradně výtvarné podobě v polovině června, nabídne devět zastavení na různých místech ve městě a zajímavý doprovodný program.

sberny-dvur.png

Během pandemie přibylo odložených elektrospotřebičů

4.6.2021

Loňská izolace lidí během koronavirové pandemie, kdy se lidé více věnovali zvelebování svých příbytků, přispěla i k nárůstu množství starých elektrospotřebičů, odevzdaných k recyklaci. Z Pardubic v roce 2020 putovalo k opětovnému využití více než 272 tun vyřazených spotřebičů, což je téměř o pětinu více, než v roce předchozím.

1 2 3 4 5 6 72 143 213 284