Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tiskové zprávy

Pardubice i okolní obce dál odmítají semtínskou spalovnu

2.3.2009

Obce Pardubicka opět důrazně odmítly záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v Semtíně, o kterou usiluje společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Ministerstvu životního prostředí zaslaly v rámci dalšího kola připomínkového řízení ke studii EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) kromě samostatných připomínek i společné memorandum, v němž se důrazně ohrazují proti výstavbě spalovny. Ta má ročně zlikvidovat tisíce tun odpadů, svážených do Synthesie nejen z Pardubického kraje, ale z celé republiky.

Další internetová diskuse s primátorem

27.2.2009

V pondělí 2. března budou mít občané města Pardubic opět možnost diskutovat s primátorem Pardubic Jaroslavem Demlem a to prostřednictvím internetu. Ptát se mohou jako vždy na cokoli, na odpovědi má primátor ve svém kalendáři vyhrazenou hodinu.

Komuniké

25.2.2009

z jednání Rady města konané dne 24. února 2009

Z nezaměstnaných cizinců se stávají podnikatelé

25.2.2009

Cizinci, kteří přijeli do České republiky za prací a v důsledku ekonomické krize ztratili zaměstnání, se stále častěji pouštějí do podnikání. Vyplynulo to z dnešní schůzky vedení města Pardubice s představiteli organizací, které řeší problematiku cizinců.

Město a kraj budou hájit pardubickou nemocnici společně

25.2.2009

Rady města Pardubice a Pardubického kraje se dohodly na společných krocích v úsilí za zachování vysoké úrovně zdravotnické péče v Pardubické nemocnici. Na společném jednání obou rad se shodly například i na krocích, které je nutno udělat dříve, než začnou hledat investora pro pardubické mezinárodní letiště. Jednaly také o společném financování některých městských a krajských institucí a převodech nemovitého majetku mezi městem a krajem.

Oznámení odboru životního prostředí

25.2.2009

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí oznamuje, že je u něj dle zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí k nahlédnutí oznámení předkladatele společnosti Alkona Invest CZ a.s.. k záměru „Obchodní centrum Pardubice, ulice S.K.Neumana“ a závěr zjišťovacího řízení k záměru předkladatele společnosti Administrativní centrum Vinice a.s. s názvem „Administrativní centrum Vinice – navýšení počtu parkovacích míst“.

Pardubice na Evropském summitu regionů

23.2.2009

Město Pardubice se počátkem března představí v Praze na neformální prezentaci vybraných evropských a českých regionů. Dvoudenní akce je součástí doprovodného programu Evropského summitu regionů a měst, který se v Praze uskuteční 5. a 6. března 2009 v rámci českého předsednictví EU.

Sběrny o papír nestojí, kupí se v popelnicích

19.2.2009

Pardubice patří k městům, pro jejichž obyvatele je separace odpadů téměř samozřejmostí. V loňském roce Pardubáci uložili do kontejnerů 2367 tun separovaného odpadu, což je o 366 tun odpadu více než v roce předchozím. Město dotovalo třídění odpadu více než 11 miliony korun, zatímco v roce 2007 „stačilo“ 9,7 milionu. Letos se náklady města zřejmě opět zvýší, neboť ekonomická krize zasáhla i zpracovatele druhotných surovin, takže prudce klesly jejich výkupní ceny.

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic schválen

19.2.2009

Regionální rada Regionu soudržnosti schválila na svém lednovém zasedání Integrovaný plán rozvoje města Pardubice. Je to nezbytná podmínka pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Schválením Integrovaného plánu, který byl zpracováván pod názvem „Přitažlivé město,“ byla završena několika měsíční práce.

Město usiluje o získání dalších dotací

18.2.2009

Statutární město Pardubice bude podávat žádosti o dotace ze státních fondů, z programů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. Na svém posledním jednání o tom rozhodlo zastupitelstvo města Pardubic.

1 69 137 204 244 245 246 247 248 249 250 272