Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Statistické šetření

30.1.2020 | Český statistický úřad bude od 1. února do 24. května v Pardubicích opět provádět každoroční šetření s názvem Životní podmínky 2020. Tazatelé budou ve vybraných domácnostech shromažďovat data o sociální situaci obyvatel. Zjišťování se stejným obsahem se koná v dalších 31 evropských zemích. Jeho smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel evropských zemí a data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření, které se provádí každoročně od roku 2005, se uskuteční na území celé ČR a bude do něj zapojeno celkem 11.403 náhodně vybraných domácností. Tazatelé musí při návštěvě domácností předložit svůj průkaz tazatele a průkaz zaměstnance Českého statistického úřadu, nebo průkaz totožnosti. Ve všech fázích šetření je zaručena anonymita zjištěných údajů a data získaná během průzkumu jsou důsledně chráněna.