Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace pro obyvatele lokality za Chrudimkou v ulicích Sakařova a JUDr. Krpaty včetně jejich propojení

27.5.2018 | Městský obvod Pardubice I plánuje změnit dopravní uspořádání v ulicích Sakařova a JUDr. Krpaty, a to včetně komunikací, které je propojují. Nově by zde měla platit zóna 30. Obyvatelé zmíněných lokalit mají možnost zapojit se do veřejné diskuze a předat své připomínky na Úřad městského obvodu Pardubice I. Na základě obdržených podnětů pak MO I po 30. květnu vyhodnotí, zda bude záměr realizován, či nikoliv.