Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Odstávka dokladů

25.11.2015

Koncem roku bude kvůli odstávce systému uzavřena agenda občanských průkazů a cestovních dokladů pardubického magistrátu. Posledním dnem tohoto roku, kdy si občané mohou vyzvednout hotové doklady, nebo požádat o nové je 23. prosinec. V pondělí 4. ledna, které je prvním pracovním dnem roku 2016 by měla být agenda opět v plném provozu.

Dočasné parkování na Pernštýnském náměstí kvůli rekonstrukci Krajského soudu

25.11.2015

Pardubice se rozhodly vyjít vstříc svým občanům, kteří bydlí v ulici Na Třísle a nemohou zde přes noc nechávat svá auta na parkovišti kvůli rekonstrukci budovy Krajského soudu. Po dobu stavby, která právě parkovací místa za soudem zabírá, město umožní těmto lidem parkování na Pernštýnském náměstí, a to v době mezi 18. až 8. hodinou. Na této úpravě se v současné době pracuje – vyrábějí se dodatkové tabule.

Odborný seminář ke kotlíkovým dotacím a programu Nová zelená úsporám

23.11.2015

Chcete získat kotlíkovou dotaci a zajímá vás, jak podat žádost nebo jaký je sytém proplácení? Pak je právě pro vás připravený odborný seminář, který se uskuteční 24. listopadu od 16 hodin v sále Jana Kašpara v pardubické reálce na Komenského náměstí 120. V letech 2016 až 2018 může Pardubický kraj rozdělit mezi své obyvatele až 170 milionů korun na výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Bližší informace naleznete na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. V rámci semináře se zájemci dozvědí také novinky o programu Nová zelená úsporám, díky němuž mohou domácnosti ušetřit peníze při zateplování svých domů, při úspoře energií nebo změně způsobu vytápění. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR nabídnou také individuální konzultace a poradenství.

Plánovaný průlet letounů JAS-39 Gripen

12.11.2015

V pondělí 16. listopadu ve 14.30 hod. proletí letouny AČR Jas 39 Gripen nad lokalitou pardubického krematoria z důvodu konání rozloučení s bývalým příslušníkem, pilotem letectva AČR.

Vysílání Pardubického zpravodaje od 12. listopadu na kanále 46

11.11.2015

Východočeská televize V1, která vysílá každý týden aktuální vydání Pardubického zpravodaje, přechází na nové kanály. Ve čtvrtek 12. listopadu večer skončí šíření signálu v multiplexu 3 a začne v Regionální síti 8. Na Královéhradecku diváci naladí pozemní signál nově z vysílače Hoděšovice na 57. kanálu, na Pardubicku z vysílače K Polabinám v centru města, a to na kanálu 46. Vysílače v Hoděšovicích a v Pardubicích pokrývají signálem menší území, než na kterém V1 vysílala dosud. Nově bude možné Východočeskou televizi naladit v okruhu zhruba 30 kilometrů v okolí krajských měst.

Uzavírka sjezdu k Lidlu

2.10.2015

V sobotu 3. října začíná II. etapa výstavby křižovatky U Trojice. Přinese nekolik změn v dopravě z nichž největší je úplná uzavírka odbočky ze silnice I/37 k okružní křižovatce u prodejny Lidl. Až do konce příštího roku zde nebude možno odbočit ve směru od Chrudimi k hlavnímu nádraží a centru měst. Více informací, včetně objízdných tras na http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/aktualni-dopravni-omezeni/trojice-ii-etapa/

Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník

1.10.2015

Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního programu. „Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla. Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány.

Pardubice hostí národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn

29.9.2015

Pardubická třída Míru se proměnila ve výstavní prostor, který v těchto dnech hostí národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn. Výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, o rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě. “Výstavní panely s nejúspěšnějšími proměnami kraje Pardubického, Královéhradeckého a Kraje Vysočina můžete zhlédnout na třídě Míru do 4. října 2015. Pak bude výstava přesunuta do Tyršových sadů, nově zrekonstruovaný veřejný prostor bude zdobit do konce měsíce října,” upřesnil Tomáš Urban, pověřen řízením Kulturního centra Pardubice. Českem putuje celkem 13 kolekcí výstavy a již nyní je možno hlasovat na stránkách výstavy www.cestamipromen.cz pro nejkrásnější proměnu roku 2015. Partnery ročníku 2015 jsou kraje Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský a Hlavní město Praha.

O pardubickou cyklodopravu se zajímala odbornice z Japonska

24.9.2015

Informace do výzkumné práce o cyklodopravě sbírala v minulých dnech v Pardubicích profesorka Yoriko Masuyama z Matsumoto University nacházející se v prefektuře Nagano. Důležité informace poskytla japonské odbornici také náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková. Ta ji zároveň osobně provedla po nejzajímavějších místech, která ve městě pro cyklisty jsou. „Prošly jsme stezku na pravém břehu Labe, paní profesorku jsem zavedla k našemu sčítači cyklistů před Wonkovým mostem a pokračovaly jsme dále podél nákupního centra na Masarykově náměstí a na opravenou třídu Míru. Představila jsem jí též právě budovanou cyklostezku u revitalizovaných Tyršových sadů, která bude nově oddělena od chodníku pro pěší,“ prozradila náměstkyně Helena Dvořáčková, kterou velmi potěšil obrovský zájem japonské odbornice o informace týkající se zdejší cykloturistiky i řešení cyklodopravy v našem městě. „Na Sukově třídě paní Yoriko Masuyama také ocenila naše vyhrazené pruhy pro vozy integrovaného záchranného systému a MHD,“ podotkla náměstkyně Helena Dvořáčková, která na závěr pozvala vzácnou návštěvu do Historického sálu radnice, kde s ní pohovořila i o dalších plánech při budování tras pro cyklisty, například o členství Pardubic ve svazku obcí Pardubická labská, který hodlá do několika let vybudovat tzv. Labskou stezku Pardubickým krajem. Profesorka Yoriko Masuyama strávila v Pardubicích celkem pět dní. Jejím hostitelem byla zdejší univerzita, která spolupracuje s Matsumoto Universitou již od roku 2007. V roce 2008 pak podepsaly obě strany smlouvu o vzájemné spolupráci.

Synthesia informuje o testu nového fluidního kotle a s tím spojených případných doprovodných jevech

9.9.2015

Společnost Synthesia, a.s. oznamuje, že dokončuje výstavbu nového fluidního kotle K 14, a proto budou v období od 15. září po dobu přibližně jednoho měsíce probíhat komplexní zkoušky tohoto kotle. Zkoušky mají ověřit schopnost kotle vyrábět páru na požadovaných parametrech, ale hlavně prokázat výrazné snížení emisí ze závodové energetiky Synthesie a schopnost dodržovat přísné emisní limity, které pro tento zdroj spalující uhlí budou platit od roku 2016. Zkoušky budou z velké části probíhat v denní době od 6 do 22 hodin. V průběhu komplexních zkoušek budou na komíně teplárny viditelné emise tuhých znečišťujících látek (prachových částic), a to zejména z důvodu možného opakovaného najíždění a odstavování fluidního kotle bez zapnutých elektro-odlučovačů. Snahou společnosti je upravit chod provozů tak, aby přebytek páry a s tím spojený hluk byl minimální. Společnost Synthesia, a.s. se předem omlouvá občanům okolních obcí za případné komplikace.

1 2 3 4