Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Pardubice hledají 25 ředitelů

16.2.2018

Pardubice vyhlásily konkurz na obsazení míst ředitelů 25 školských zařízení zřizovaných městem. Dosavadním ředitelkám a ředitelům veřejných škol totiž končí k poslednímu červenci šestileté funkční období dané zákonem. Rada města proto odvolala ředitele sedmi základních a 14 mateřských škol, ředitelky čtyř mateřinek na své funkce rezignovaly z důvodu odchodu do důchodu. Přihlášky do konkurzních řízení přijímá magistrát do 2. března 2018.

Změna počtu radních a nový zastupitel

25.1.2018

Pardubice mají méně radních a jednoho nového zastupitele. Vítězslav Novohradský byl z funkce člena rady města odvolán 23. listopadu 2017 v souvislosti s událostmi ve společnosti Služby města Pardubic. Jan Řehounek na post radního rezignoval poté, co se stal poslancem ČR, a zároveň se vzdal mandátu zastupitele města Pardubic. Náhradníkem za hnutí ANO, který po složení slibu 24. ledna 2018 získal mandát zastupitele města Pardubic, se stal Jan Procházka. Konečný počet radních tak je devět, počet zastupitelů zůstává stejný.

Zasedání Zastupitelstva města

22.1.2018

Vzhledem k tomu, že ve Společenském sále budovy radnice budou od čtvrtka 25. ledna probíhat přípravy na druhé kolo prezidentských voleb, uskuteční se XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic výjimečně ve středu 24. ledna. Zahájeno bude tradičně v 16:00 hodin a k dispozici bude také online přenos na webu http://ps2.publicstream.cz/pardubice/. Vstup do Společenského sálu je z Wernerova nábřeží (zadní trakt budovy radnice).

Drobná právní pomoc

19.1.2018

Upozorňujeme, že drobná právní pomoc se stěhuje, a to ze Štrossovy ulice do budovy Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí č.p. 54, Pardubice. Poradna se nachází v kanceláři č. 26 ve 3. patře budovy a pro zájemce je otevřena každou středu od 13:00 do 17:00 hodin. Více informací o službě naleznete na odkazech www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/od-rijna-muzete-vyuzit-bezplatnou-pravni-pomoc nebo na www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/pravni-poradnu-jiz-navstivily-stovky-obcanu.

Svoz odpadu v období svátků v roce 2017

19.12.2017

V době vánočních svátků, které letos připadají na pracovní dny pondělí 25. a úterý 26. prosince 2017, bude zachován standardní harmonogram svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu pro občany města, firmy i obce. Všechny separační dvory budou v době vánočních svátků v tyto dny uzavřeny. Za pondělní svoz odpadu na Nový rok 1.1.2018 bude probíhat náhradní svoz až v úterý 2.1.2018, stejně tak budou o 1 den svozu posunuty veškeré standardně plánované svozy nádob, tzn. že nádoby, které by se standardně sypaly v úterý, budou svezeny ve středu, středeční svoz bude realizován ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a nádoby, které se standardně sváží v pátek, budou na začátku ledna mimořádně svezeny až v sobotu 6.1.2018. Tímto prosíme ty občany a zákazníky, kterých se tato změna dotkne, aby toto brali v potaz a nádoby připravili k výsypu v průběhu 1. kalendářního týdne roku 2018 o den déle, než jsou obvykle zvyklí. Od 2. kalendářního týdne roku 2018 bude již svoz probíhat beze změn a pravidelně, tak jak je nastaven standardní harmonogram svozů nádob. Dále připomínáme, že ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů. Žádáme, aby stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou na výrobu kompostu. V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací či dalších dotazů mohou občané kontaktovat pracovníky společnosti Služby města Pardubic na telefonních číslech 466 260 831-33.

Stabilizace mostu

5.12.2017

Stabilizační práce, při nichž byl plášť nadjezdu u pardubické nemocnice zabezpečen proti odpadávání částí betonu, skončily. Služby města Pardubic zde instalovaly ocelové sítě podobné těm, jakými se před odlamováním zabezpečují zvětralé skály. Desky nad koridorem byly zajištěny kotvami. Frekventovaný most, který převádí silniční dopravu mimo jiné přes železniční trať vedoucí z Prahy na Českou Třebovou, čeká rekonstrukce. Stabilizační práce ale musely být provedeny neodkladně poté, co se v září uvolnila betonová deska pláště a spadla z výšky několika metrů na komunikaci. Samotná rekonstrukce by podle náměstka primátora Jiřího Rozinka mohla začít v roce 2019 a její součástí má být i napojení Kyjevské ulice na rychlodráhu. Most byl postaven v roce 1964. Jeho oprava a dostavba bude jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb města.

Právní poradna

29.11.2017

Bezplatná právní poradna, která je veřejnosti k dispozici každou středu v budově magistrátu ve Štrossově ulici, se mezi vánočními a novoročními svátky (27. prosince) neuskuteční. Drobnou právní pomoc budou zájemcům poskytovat advokáti z Pardubického kraje opět v roce 2018.

Změna adresy

24.11.2017

Kancelář tajemníka magistrátu Pardubice sídlí od pondělí 27. listopadu v prvním poschodí budovy magistrátu ve Štrossově ulici č.p. 44. Telefonní čísla na tajemníka i pracovníky jeho kanceláře zůstávají v platnosti. Odbor byl přestěhován v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí historické radnice na Pernštýnském náměstí.

Omezení provozu na stavebním úřadu

8.11.2017

Upozorňujeme, že v pondělí 13. listopadu 2017 bude omezen provoz na stavebním úřadu a speciálních stavebních úřadech odborů životního prostředí a dopravy. K omezení dojde z důvodu školení novely stavebního zákona, který pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Krajským úřadem. Děkujeme za pochopení.

Prověřování stavu městských lesů

30.10.2017

Po víkendovém větru prověřuje město Pardubice stav městských lesů. Byly zjištěny vývraty zejména borovic v lesoparku Dukla a různých stromů ve Studáneckém lese. Přednostně budou odstraňovány polovyvrácené stromy nebo vývraty zaklíněné v korunách okolních stromů. Ostatní polomy budou odstraněny v průběhu tohoto týdne. Přestože stav městských parků a lesů nevyžaduje vyhlášení všeobecného zákazu vstupu, žádáme občany, aby v tomto týdnu omezili návštěvu lesů a při případné návštěvě se pohybovali se zvýšenou opatrností. Žádáme také občany, aby se k polomům nepřibližovali a nevstupovali do prostoru, kde probíhají práce na odstranění polomů.

1 6 7 8 9 10 11 12 18 27 35