Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Upozornění dopravního podniku

17.9.2018

V termínu od 17.9. do 20.12.2018 bude probíhat I. etapa rekonstrukce komunikace v Černé u Bohdanče. Průtah obcí bude uzavřen pro veškerý provoz včetně vozidel MHD. Z tohoto důvodu nebude v tomto termínu obsluhována spoji linky č. 18 zastávka Černá u Bohdanče. Výchozí a konečnou zastávkou pro spoje linky č. 18 bude zastávka Černá u Bohdanče,bytovky. Za spoje obsluhující Živanice bude zřízena bezplatná kyvadlová doprava v úseku Semtín,hl. brána – Rybitví,závod – Dědek – Živanice,Nerad a zpět. V zastávce Semtín,hl. brána bude umožněn přestup z kyvadlové dopravy na spoje linky č. 18 a naopak. Po dobu uzavírky nebude umožněno spojení mezi obcemi Černá u Bohdanče a Živanice.

Likvidace kůrovcového oka

14.8.2018

Ve smrkovém porostu v Dubinském lese v části mezi hlavní lesní cestou a polem u bývalé hájovny v současné době probíhá likvidace kůrovcového oka. Rozsah zásahu bude přizpůsoben množství napadených stromů a rychlému šíření kůrovce do okolí. Lokalita bude označena „zákazem vstupu z důvodu probíhající těžby", který pramení ze zákona o lesích. Menší kůrovcové oko (již i rezavé smrky) bylo objeveno také mezi asfaltkou Studánka – Spojil a vlastní zástavbou Dubiny. Toto oko bude zpracováno následně.

Černý prapor k uctění památky padlých vojáků

8.8.2018

Město Pardubice uctilo památku českých vojáků padlých na zahraniční misi v Afghánistánu vyvěšením černého praporu na budově historické radnice na Pernštýnském náměstí. „Obdivuji rozhodnutí a odvahu vojáků jít hájit principy svobody a demokracie na cizí, nepřátelské území. Našim českým, padlým vojákům vzdávám hold a jejich rodinám vyjadřuji hlubokou soustrast," řekl stručně primátor Pardubic Martin Charvát. Černý prapor bude na pardubické radnici vlát do konce týdne.

Bruslení se nekoná

17.7.2018

Dementujeme: v médiích se objevila mylná informace, že dnes se koná další vyjížďka ulicemi města Pardubice na bruslích - město dnes žádnou vyjížďku nepořádá. Nejbližší bruslení ulicemi Pardubic se uskuteční v neděli 12.8.2018 od 20:30 hodin. Více informací na www.pardubicenabruslich.cz. Děkujeme za pochopení.

Změna místa pro příjem kandidátních listin

26.6.2018

Rekonstrukce radnice na Pernštýnském náměstí zasahuje i do přípravy podzimních komunálních voleb. Místo pro příjem kandidátních listin se od července stěhuje do jiné kanceláře. Úřednici pověřenou přípravou voleb Irenu Málkovou najdou zmocněnci kandidujících subjektů od 2. července, až do ukončení registrace kandidátních listin pro podzimní volby, na Pernštýnském náměstí 1, kancelář PB 116. Přístup je průjezdem z Wernerova nábřeží, prvními dveřmi vlevo do chodby zadního křídla radnice. Telefonní čísla 466 859 550 nebo 603 727 620 zůstávají v platnosti.

Město zve na veřejné projednání Územního plánu Pardubice.

7.6.2018

Odbor hlavního architekta zve občany a vlastníky pozemků na veřejné projednání Územního plánu Pardubice, dokumentu, který navrhuje a vytváří podmínky pro budoucí rozvoj města. Veřejné projednání návrhu se uskuteční ve středu 27. června od 16:00 hodin v Kulturním domě Hronovická. Více informací je možné získat na úvodní stránce webu města (www.pardubice.eu) v sekci Důležité nebo přímo na odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. Termín veřejného projednání je taktéž zveřejněn na úřední desce.

Úřední desky

31.5.2018

Z důvodu rekonstrukce budovy radnice na Pernštýnském náměstí bude do konce června mimo provoz úřední deska před radnicí, poté ji nahradí úřední deska elektronická. Do její instalace jsou a budou dokumenty vyvěšovány na úřední desce u budov města ve Štrossově ulici, nebo U Divadla a v průchodu z Pernštýnského náměstí ke Komerční bance.

Informace pro obyvatele lokality za Chrudimkou v ulicích Sakařova a JUDr. Krpaty včetně jejich propojení

27.5.2018

Městský obvod Pardubice I plánuje změnit dopravní uspořádání v ulicích Sakařova a JUDr. Krpaty, a to včetně komunikací, které je propojují. Nově by zde měla platit zóna 30. Obyvatelé zmíněných lokalit mají možnost zapojit se do veřejné diskuze a předat své připomínky na Úřad městského obvodu Pardubice I. Na základě obdržených podnětů pak MO I po 30. květnu vyhodnotí, zda bude záměr realizován, či nikoliv.

Propojka

16.4.2018

Ve středu 18. dubna v 16:00 se ve společenském sále pardubické radnice na Pernštýnském náměstí uskuteční veřejné projednávání XIX. změn územního plánu. Změna územního plánu města Pardubic by v budoucnu měla umožnit propojení Pardubiček s Višňovkou, resp. ulic Pod Břízkami a Kyjevská.

Uzavírky spojené s konáním Pardubického vinařského půlmaratonu

12.4.2018

V sobotu 14. dubna se v ulicích Pardubic uskuteční další ročník běžeckého závodu Pardubický vinařský půlmaraton. Celý sportovní program si vyžádá značné dopravní omezení pro soukromá vozidla i spoje městské hromadné dopravy v částech města, kudy povede trasa závodu. Od 7 do 17 hodin bude uzavřeno náměstí Republiky, kde se koná start všech závodů. Masarykovo náměstí a dále pravý dvojpruh ulice Hradecké ve směru na Stavařov až po ulici Studentskou bude uzavřen od 9 do 16 hodin. Zcela uzavřena bude městská část Cihelna a Stavařov, a to od 10:30 do 16 hodin. Od 8 do 16 hodin budou uzavřeny také ulice Jáhnova, Bubeníkova, Štrossova, Dašická, Kotkova, dále Pospíšilovo náměstí, ulice Sezemická, Bezdíčkova, Husova, Mezi Mosty, Labská, U Stadionu a Sukova třída. Po celý sobotní den bude uzavřeno Pernštýnské náměstí. Objízdné trasy městské hromadné dopravy jsou uveřejněny na stránkách dopravního podniku www.dpmp.cz. Další informace jsou k dispozici na www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz.

1 2 3 4 5 6 7 9 16 24 31