Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Statistické šetření

30.1.2020

Český statistický úřad bude od 1. února do 24. května v Pardubicích opět provádět každoroční šetření s názvem Životní podmínky 2020. Tazatelé budou ve vybraných domácnostech shromažďovat data o sociální situaci obyvatel. Zjišťování se stejným obsahem se koná v dalších 31 evropských zemích. Jeho smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel evropských zemí a data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření, které se provádí každoročně od roku 2005, se uskuteční na území celé ČR a bude do něj zapojeno celkem 11.403 náhodně vybraných domácností. Tazatelé musí při návštěvě domácností předložit svůj průkaz tazatele a průkaz zaměstnance Českého statistického úřadu, nebo průkaz totožnosti. Ve všech fázích šetření je zaručena anonymita zjištěných údajů a data získaná během průzkumu jsou důsledně chráněna.

Upozornění živnostenského úřadu

9.1.2020

Podnikatelé se v poslední době mohou setkat s nabídkami obchodních společností, které jim za úplatu nabízejí zajištění zápisu do různých registrů či evidencí. Obecní živnostenský úřad upozorňuje oslovené podnikatele, že tato nabídka je ryze komerční, neboť předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem koncese nebo živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno. Zápis v dalších registrech není ze zákona povinný, nabídky obchodních společností jsou tedy výlučně soukromou podnikatelskou aktivitou a podnikatelé na ni mohou, ale nemusejí reagovat.

Provoz úřadu na Silvestra

20.12.2019

Magistrát města Pardubic bude v závěru roku otevřen podle standardních provozních hodin. K omezení dojde pouze poslední den v roce, tedy v úterý 31. prosince, kdy bude úřad, včetně pokladen, otevřen do 12 hodin.

Cyklověž

26.11.2019

Cyklisté, kteří využívají k uložení svých kol cyklověž u nádraží, si nyní mohou snadno ověřit, jaká je momentálně obsazenost této automatizované úschovny kol. Informace, které se aktualizují každé dvě minuty, najdou na webu města (pardubice.eu/biketower).

Kácení železnice

15.11.2019

V tomto týdnu započalo kácení rizikových stromů podél železniční trati Pardubice – Chrudim, v blízkosti železniční zastávky u závodiště. Kácení probíhá na základě výzvy Správy železniční a dopravní cesty, která požaduje po městě, jako vlastníkovi lesního pozemku odstranění stromů, které mohou svou výškou a případným pádem ohrozit bezpečnost železniční dopravy. Ze stejných důvodů budou následně odstraněny topoly přerůstající dubový porost podél železniční trati Pardubice – Česká Třebová u silnice Staročernská.

Školy ve stávce

5.11.2019

Ve středu 6. listopadu budou v Pardubicích kvůli stávce učitelů zcela uzavřeny základní školy v ulicích Štefánikova, Prodloužená, Družstevní, ZŠ a MŠ Artura Krause a MŠ Kytička v Gebauerově ulici. V omezeném provozu bude kvůli stávce ZŠ Závodu míru, kde nebude probíhat výuka, ale škola zajistí dozor nad dětmi, které do školy přijdou, ZŠ Staňkova, na níž mohou děti z 1. stupně strávit den v družině a žáci 2. stupně mají volno. Podobně bude přerušena výuka na ZŠ na Dubině, kde se školní družina postará o děti z prvních až třetích ročníků.

Omezení provozu Štrossova

22.10.2019

Ve středu 30. října bude z technických důvodů po celý den uzavřena budova magistrátu ve Štrossově ulici 44. Stavební úřad, odbor životního prostředí, útvar hlavního architekta a další agendy sídlící na této adrese budou opět v provozu ve čtvrtek 31. října 2019.

Mimořádná zpráva

16.10.2019

Na území městského obvodu Pardubice 2, v ulici Družstevní a ulici Kosmonautů, a na území městského obvodu Pardubice 1, v ulici Hlaváčova, bylo nalezeno větší množství otrávených návnad. Věnujte prosím zvýšenou pozornost zejména svým psům a také malým dětem, které by mohly návnadu sebrat. V případě nálezu se obraťte na Policii ČR (158) nebo na městskou policii Pardubice (156).

Omezení provozu

15.10.2019

Odbor sociálních věcí pardubického magistrátu, sídlící ve druhém patře budovy v ulici U divadla 828, bude z technických důvodů od dnešního dne do konce týdne fungovat v náhradních prostorách. Až do 21. října odbor nebude vydávat průkazy na Senior taxi. Agenda veřejného opatrovnictví se provizorně přestěhovala do čtvrtého patra, kancelář 402, sociální pracovníci do kanceláře 418. Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí sídlí provizorně v zasedací místnosti ve třetím patře.

Kácení

5.9.2019

Na úterý 10. září je správcem městských lesů naplánována těžba souší a dalších rizikových stromů ve studáneckém lese, v lokalitě Lesní ulice zhruba v úseku vymezeném ulicemi U Zábran a Divišova. Město v této souvislosti žádá majitele vozů, parkujících v této lokalitě, aby své vozy po dobu kácení odstavili jinde. O plánované těžbě s prosbou o přeparkování vozidel byli, a ještě den předem budou, motoristé upozorněni lístky, které jim za stěrači nechají strážníci.

1 2 3 4 5 6 7 9 18 26 34