Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Noční lety

30.4.2020

Od pondělí 4. května do středy 6. května bude na pardubickém letišti probíhat noční provoz letounů Centra leteckého výcviku. Lety by měly být ukončeny vždy do 23:00. Město o tom informovala Správa letiště Pardubice.

Znovuotevření separačních dvorů

31.3.2020

Od středy 1. dubna budou opět otevřeny separační dvory, kromě separačních dvorů v Dražkovicích a Na Staré poště. S ohledem na mimořádné okolnosti však prosíme obyvatele Pardubic, aby tyto dvory užívali pouze v nezbytně nutné míře a při jejich návštěvě dodržovali opatření, jejichž cílem je zamezit šíření nemoci COVID-19. Jedná se například o ochranu dýchacích cest či dodržování bezpečné vzdálenosti. Do odvolání je upravena také otevírací doba jednotlivých separačních dvorů, jak provozní čas, tak seznam opatření jsou k dispozici na webu http://www.smp-pce.cz/articles/.

Distribuce ochranných pomůcek

26.3.2020

Do ČR dorazila další várka osobních ochranných pomůcek pro speciální zdravotnická a obdobná zařízení. Pardubický kraj však na závoz pomůcek stále čeká, k jejich dodání by mělo dojít během dnešního dne, až poté budou rozdělovány mezi zdravotníky. Důvodem je skutečnost, že pomůcky, které do ČR dorazily na palubě letounu Antonov, putovaly nejprve do nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vláda upravila čas vyhrazený seniorům k nakupování

20.3.2020

Od dnešního dne mohou senioři nakupovat v nové vyhrazené době, na základě upraveného nařízení vlády je čas vyhrazený seniorům upraven na dobu od 7:00 do 9:00 hodin, nařízení se týká jak prodejen potravin, tak drogerií a poboček České pošty. Do obchodů s potravinami či drogerií mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Cílem nařízení je maximálně chránit tu skupinu lidí, která je nákazou koronavirem nejvíce ohrožena.

Šíření koronaviru začínají využívat podvodníci

20.3.2020

Aktuální situace spojené s epidemií koronaviru už bohužel začínají využívat také jedinci z řad podvodníků. Na nekalé praktiky upozornila pardubický magistrát obezřetná seniorka, kterou takzvaní „šmejdi“ telefonicky oslovili a nabízeli jí prodej a dovoz ochranných roušek. Podle informací, které má magistrát k dispozici, vystupují tito prodejci jako zástupci zdravotní pojišťovny, radnice proto apeluje na občany, zejména seniory, aby se v dané situaci nenechali oklamat, ignorovali nabídku údajných zástupců pojišťoven a v žádném případě jim za roušky neplatili. Pokud se někdo s podobnými podvodníky setká, měl by neprodleně informovat policii, magistrát anebo radnici dotčeného městského obvodu.

Odklon linky číslo 12

20.2.2020

Až do 17. května 2020 budou kvůli opravám Dělnické ulice všechny spoje linky číslo 12 ve směru z Černé za Bory do centra města jezdit ulicí Průmyslovou. Zastávky Černá za Bory, mlékárna a Dělnická nahrazuje zastávka Černá za Bory, pošta.

Jak se chránit proti koronaviru

4.2.2020

Přestože podle odborníků není v ČR důvod k panice kvůli koronaviru, který se v posledních dnech šíří z Číny, společnost Nemocnice Pardubického kraje zveřejnila na svých webových stránkách preventivně informace o tom, jak se před nákazou chránit a jak se zachovat v případě podezření na toto onemocnění. Najdete jej na http://www.nempk.cz/jak-se-chranit-proti-koronaviru

Statistické šetření

30.1.2020

Český statistický úřad bude od 1. února do 24. května v Pardubicích opět provádět každoroční šetření s názvem Životní podmínky 2020. Tazatelé budou ve vybraných domácnostech shromažďovat data o sociální situaci obyvatel. Zjišťování se stejným obsahem se koná v dalších 31 evropských zemích. Jeho smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel evropských zemí a data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření, které se provádí každoročně od roku 2005, se uskuteční na území celé ČR a bude do něj zapojeno celkem 11.403 náhodně vybraných domácností. Tazatelé musí při návštěvě domácností předložit svůj průkaz tazatele a průkaz zaměstnance Českého statistického úřadu, nebo průkaz totožnosti. Ve všech fázích šetření je zaručena anonymita zjištěných údajů a data získaná během průzkumu jsou důsledně chráněna.

Upozornění živnostenského úřadu

9.1.2020

Podnikatelé se v poslední době mohou setkat s nabídkami obchodních společností, které jim za úplatu nabízejí zajištění zápisu do různých registrů či evidencí. Obecní živnostenský úřad upozorňuje oslovené podnikatele, že tato nabídka je ryze komerční, neboť předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem koncese nebo živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno. Zápis v dalších registrech není ze zákona povinný, nabídky obchodních společností jsou tedy výlučně soukromou podnikatelskou aktivitou a podnikatelé na ni mohou, ale nemusejí reagovat.

Provoz úřadu na Silvestra

20.12.2019

Magistrát města Pardubic bude v závěru roku otevřen podle standardních provozních hodin. K omezení dojde pouze poslední den v roce, tedy v úterý 31. prosince, kdy bude úřad, včetně pokladen, otevřen do 12 hodin.

1 2 3 4 5 6 7 10 18 27 35