Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Soutěž o nejlepší projekt

14.2.2014

Společnost Foxconn vyhlašuje i v roce 2014 další kola sponzoringové soutěže o nejlepší projekt. Abyste se mohli zapojit, musíte splňovat jednoduchá kritéria, která jsou uvedena na našich stránkách. Jsme velmi rádi, že zájem o naši soutěž byl vloni velký a mohli jsme tak pomoci smysluplným a prospěšným projektům. Tématem 1. kola roku 2014 je „Péče o děti, mládež a handicapované“. Své projekty posílejte do 31. března na email sponzoring@foxconn.cz. Více na www.foxconn.cz v sekci Sponzoring.

Malba v Sýpce

13.2.2014

Do 2. března máte v prostoru Sýpky příležitost navštívit výstavu strukturální černobílé malby kunštátského umělce Víta Ondráčka. Volné výtvarné fantazie vytvářené experimentální technikou Vám tentokrát představujeme společně s galerií FONS. Galerie vystavuje barevná díla z cyklu Daktylogramy, v Galerii města Pardubic na Příhrádku se ponoříte do autorovy monochromní Černé duhy. K výstavě jsme vydali katalog s doprovodnými texty filozofa Petra Pazdery Payna a básníka Jaromíra Typlta, který umělcovu tvorbu před dvaceti lety objevil.

Dotace pro zdravotní oblasti

12.2.2014

Do 14. 2. 2014 mohou subjekty provozující veřejně prospěšnou činnost pro osoby se zdravotním postižením na území města Pardubic podávat žádosti o dotace z Programu podpory ve zdravotní oblasti. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na stránkách www.pardubice.eu. Vyplněné žádosti včetně příloh je možné dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Informace podá Iva Kamenická, tel. č. 466 859 512, e-mailová adresa iva.kamenicka@mmp.cz.

Hlasujte pro hřiště!

11.2.2014

Pardubice mají šanci získat zdarma nové hřiště pro děti. Hlasování o tom, která města získají Rákosníčkova hřiště, začalo už 3. února. „V Polabinách bydlí velké množství rodin s malými dětmi. Kde jinde než právě zde, na největším pardubickém sídlišti, by bylo nejvíc využíváno,“ řekl náměstek primátorky František Brendl. Hlasovat pro hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun může kdokoliv na internetových stránkách projektu Rákosníčkova hřiště www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

ocenění města

Nominujte osobnosti našeho města na ocenění

10.2.2014

Do 31. března mohou obyvatelé města Pardubic i organizace působící na území města podávat návrhy na ocenění významných osobností města Pardubic.

O prázdninách do knihovny

10.2.2014

Jarní prázdniny si mohou děti zpříjemnit v Krajské knihovně na Pernštýnském náměstí. Od pondělí 10. do pátku 14. února na ně v klubovně čekají deskové hry např. Scrabble, Carcassonne, Harry Potter a různé typy hlavolamů. Milovníci záhad si přijdou na své při luštění šifrovací hry, ve které si budou moci podrobně prohlédnout modely lodí z oblíbené ságy Hvězdné války. Ve čtvrtek od 16 hodin si mohou přijít poslechnout četbu dobrodružných příběhů. Otevřeno je vždy 9 do 18 hodin.

Pokladna ve Štrosově ulici končí

30.1.2014

Od pondělí 3. února bude zrušena pokladna v budově magistrátu ve Štrossově ulici. Její uzavření navazuje na stěhování správy bytových a nebytových prostor ze Štrossovy ulice do budovy v ulici U divadla. Ve Štrossově ulici nyní budou moci klienti na odboru životního prostředí či na Stavebním úřadě uradit pouze správní poplatky, nezaplatí zde však již například poplatek za likvidaci odpadu a podobně.

Zápisy do škol

20.1.2014

Zápisy do prvních tříd se letos v Pardubicích uskuteční ve všech 17 základních školách zřizovaných městem ve dnech 5. a 6. února, vždy od 13:00 do 18:00. Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející dítě k zápisu předloží platný občanský průkaz, pokud obsahuje data dítěte, jinak rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Pro dítě si mohou vybrat školu bez jakéhokoliv omezení, o zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel.

Žádosti o dotace z Programu podpory bezbariérovosti v roce 2014

11.1.2014

Do 7. 2. 2014 mohou fyzické i právnické osoby podávat žádosti o dotace z Programu podpory bezbariérovosti. Žádost může podat ten, kdo poskytuje služby v oblasti zajištění pomoci a podpory handicapovaným osobám (osoby, které jsou oslabeny nebo ztratily některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu) s cílem odstranění bariér. Dotace budou poskytovány především na zpřístupňování staveb a veřejného prostranství na území města a slouží jeho obyvatelům a na služby ve veřejném zájmu s ohledem na bezbariérovost. Poskytnutá podpora může mít investiční i neinvestiční charakter. Více informací naleznete v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti, která jsou umístěna na stránkách města Pardubice. Zde jsou k dispozici i formuláře pro poskytování dotací: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/. Vyplněné žádosti včetně příloh předložte na podatelnu radnice nebo zašlete poštou na adresu Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, ekon. oddělení, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. Podrobné informace podá Martina Myslilová, tel. 466 859 414, martina.myslilova@mmp.cz, nebo Petra Šnejdrová, tel. 466 859 438, petra.snejdrova@mmp.cz.

Žádosti o dotace z Programu kultury

10.1.2014

Do 24. 1. 2014 mohou sdružení či spolky vyvíjející aktivitu v kulturní oblasti podávat žádosti o dotace z programu podpory kultury na akce konané od 1. 1. do 30. 6. 2014, na dlouhodobé projekty a na celoroční činnost zájmových kulturních spolků a sdružení. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na www.pardubice.eu. Vyplněné žádosti včetně příloh je třeba dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu. Informace u I. Kamenické, tel. č. 466 859 512, iva.kamenicka@mmp.cz

1 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 36