Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Hlasujte pro hřiště!

11.2.2014

Pardubice mají šanci získat zdarma nové hřiště pro děti. Hlasování o tom, která města získají Rákosníčkova hřiště, začalo už 3. února. „V Polabinách bydlí velké množství rodin s malými dětmi. Kde jinde než právě zde, na největším pardubickém sídlišti, by bylo nejvíc využíváno,“ řekl náměstek primátorky František Brendl. Hlasovat pro hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun může kdokoliv na internetových stránkách projektu Rákosníčkova hřiště www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

ocenění města

Nominujte osobnosti našeho města na ocenění

10.2.2014

Do 31. března mohou obyvatelé města Pardubic i organizace působící na území města podávat návrhy na ocenění významných osobností města Pardubic.

O prázdninách do knihovny

10.2.2014

Jarní prázdniny si mohou děti zpříjemnit v Krajské knihovně na Pernštýnském náměstí. Od pondělí 10. do pátku 14. února na ně v klubovně čekají deskové hry např. Scrabble, Carcassonne, Harry Potter a různé typy hlavolamů. Milovníci záhad si přijdou na své při luštění šifrovací hry, ve které si budou moci podrobně prohlédnout modely lodí z oblíbené ságy Hvězdné války. Ve čtvrtek od 16 hodin si mohou přijít poslechnout četbu dobrodružných příběhů. Otevřeno je vždy 9 do 18 hodin.

Pokladna ve Štrosově ulici končí

30.1.2014

Od pondělí 3. února bude zrušena pokladna v budově magistrátu ve Štrossově ulici. Její uzavření navazuje na stěhování správy bytových a nebytových prostor ze Štrossovy ulice do budovy v ulici U divadla. Ve Štrossově ulici nyní budou moci klienti na odboru životního prostředí či na Stavebním úřadě uradit pouze správní poplatky, nezaplatí zde však již například poplatek za likvidaci odpadu a podobně.

Zápisy do škol

20.1.2014

Zápisy do prvních tříd se letos v Pardubicích uskuteční ve všech 17 základních školách zřizovaných městem ve dnech 5. a 6. února, vždy od 13:00 do 18:00. Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející dítě k zápisu předloží platný občanský průkaz, pokud obsahuje data dítěte, jinak rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Pro dítě si mohou vybrat školu bez jakéhokoliv omezení, o zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel.

Žádosti o dotace z Programu podpory bezbariérovosti v roce 2014

11.1.2014

Do 7. 2. 2014 mohou fyzické i právnické osoby podávat žádosti o dotace z Programu podpory bezbariérovosti. Žádost může podat ten, kdo poskytuje služby v oblasti zajištění pomoci a podpory handicapovaným osobám (osoby, které jsou oslabeny nebo ztratily některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu) s cílem odstranění bariér. Dotace budou poskytovány především na zpřístupňování staveb a veřejného prostranství na území města a slouží jeho obyvatelům a na služby ve veřejném zájmu s ohledem na bezbariérovost. Poskytnutá podpora může mít investiční i neinvestiční charakter. Více informací naleznete v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti, která jsou umístěna na stránkách města Pardubice. Zde jsou k dispozici i formuláře pro poskytování dotací: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/. Vyplněné žádosti včetně příloh předložte na podatelnu radnice nebo zašlete poštou na adresu Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, ekon. oddělení, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. Podrobné informace podá Martina Myslilová, tel. 466 859 414, martina.myslilova@mmp.cz, nebo Petra Šnejdrová, tel. 466 859 438, petra.snejdrova@mmp.cz.

Žádosti o dotace z Programu kultury

10.1.2014

Do 24. 1. 2014 mohou sdružení či spolky vyvíjející aktivitu v kulturní oblasti podávat žádosti o dotace z programu podpory kultury na akce konané od 1. 1. do 30. 6. 2014, na dlouhodobé projekty a na celoroční činnost zájmových kulturních spolků a sdružení. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na www.pardubice.eu. Vyplněné žádosti včetně příloh je třeba dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu. Informace u I. Kamenické, tel. č. 466 859 512, iva.kamenicka@mmp.cz

Poplatek za odpad zůstává stejný

9.1.2014

Výše místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu se v roce 2014 nezmění, jeho výše zůstává 500 Kč. Od poplatku by podle nové vyhlášky měli být osvobozeni cizinci, kteří mají na území Pardubic jiný než trvalý pobyt (tj. cizinci, kterým byl povolen přechodný pobyt na více než 90 dnů; cizinci, kteří zde pobývají přechodně po dobu delší než 3 měsíců; azylanti). Cílem této úpravy je snaha o snížení administrativního i finančního zatížení, k němuž dochází v důsledku obtížné dohledatelnosti těchto osob. Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2014, číslo účtu / variabilní symbol zůstávají stejné jako v předešlých letech.

Prodejcům lihovin

8.1.2014

Podnikatelé, kteří byli k 17. 10. 2013 oprávněni prodávat líh a lihoviny a hodlají je prodávat i nadále, jsou povinni požádat živnostenský úřad o udělení koncese, a to do 17. 4. 1014! Po této lhůtě jim oprávnění k prodeji lihu a lihovin zaniká. K získání koncese v částečném rozsahu, tj. pro prodej uvedených komodit, nejsou vyžadovány žádné kvalifikační předpoklady a žádost nepodléhá správnímu poplatku.

Komorní filharmonie má novou ředitelku

7.1.2014

Novou ředitelkou Komorní filharmonie Pardubice se stala Jarmila Zbořilová. Ta byla téměř tři roky zastupující ředitelkou po odstoupivším Vojtěchem Stříteským. Zbořilová vyhrála výběrové řízení, které město vyhlásilo na podzim loňského roku.

1 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 34