Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Vlajka pro Tibet

8.3.2014

Město Pardubice se 10. března vyvěšením tibetské vlajky po dvanácté připojí k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet, kterou si svět již 55 let připomíná povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Revitalizace slepého ramene Labe

7.3.2014

Povodí Labe začalo s revitalizací slepého ramene Labe. Po potřebných pěstebních zásazích proběhne pyrotechnický průzkum této oblasti kvůli možnému výskytu munice z dob 2. světové války. Následně je v plánu těžení bahna a nakonec zprůtočnění ramene. Hotovo by mělo být v září 2015. Detailní informace jsou k dispozici na webu Povodí Labe, konkrétně na http://www.pla.cz/info/Zakladni_ popis_akce.pdf. Informace podá také úřad Městského obvodu II, na jehož území slepé rameno leží.

Revitalizace slepého ramene

26.2.2014

Povodí Labe začalo s revitalizací slepého ramene Labe. Po potřebných pěstebních zásazích proběhne pyrotechnický průzkum této oblasti kvůli možnému výskytu munice z dob 2. světové války. Následně je v plánu těžení bahna a nakonec zprůtočnění ramene. Hotovo by mělo být v září 2015. Detailní informace jsou k dispozici na webu Povodí Labě, konkrétně na http://www.pla.cz/info/Zakladni_popis_akce.pdf Informace podá také úřad Městského obvodu II, na jehož území slepé rameno leží.

Pozvánka na prohlídku Pardubic

20.2.2014

Tak jako každý rok i letos různé organizace na konci února organizují bezplatné prohlídky měst na celém světě. Pardubická sekce Asociace průvodců ČR se také přidává a zve všechny zájemce o komentovanou prohlídku města Pardubic v sobotu 22. 2. 2014 od 14.00 hodin. Sraz účastníků je jako obvykle na náměstí Republiky. Průvodci provádějící po historické části města a průvodkyně, která má připravenou speciální trasu se zaměřením na báje a pověsti Pardubicka, budou čekat před Zelenou bránou. Sraz na prohlídku nazvanou „Pardubice po roce 1845“ je ve stejný čas před kostelem Sv. Bartoloměje. Zváni jsou jak zájemci z Pardubic a nejbližšího okolí, tak i návštěvníci města. Martin Adámek, Asociace průvodců ČR

Sběr bioodpadu

18.2.2014

Vzhledem ke zvýšenému zájmu občanů o sběr bioodpadů, který je pravděpodobně daný příznivým počasím a možnosti práce na zahradách, si Odbor životního prostředí pardubického magistrátu dovoluje připomenout občanů, že jeho pravidelný svoz je v únoru a březnu vždy poslední pátek v měsíci, tedy 28.2. a 28. 3. Více informací k organizaci sběru bioodpadu v letošním roce naleznete zde http://1url.cz/Llkw.

Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory

16.2.2014

Městský obvod Pardubice I a Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 pořádají Kurz počítačové gramotnosti pro seniory. V 10 hodinových lekcích se naučíte základům práce s počítačem – psaní textů, tvorbě základních tabulek, práci s e-mailem a internetem. První lekce se koná v prostorách Základní školy Štefánikova dne 18. 2. 2014 a poté každý týden v úterý, vždy od 14.30 do 15.30 hodin. Kurzy jsou zcela zdarma. Základní škola Štefánikova laskavě zapůjčila prostory, techniku a lektory. K úspěšnému absolvování kurzu Vám tedy stačí jen tužka, papír a chuť naučit se něčemu novému. Přihlásit se můžete do pondělí 10. 2. 2013 do 17 hodin na Úřadě MO Pardubice I, U Divadla 828, Martina Tomanová, přízemí vpravo, dveře č. 3.

Soutěž o nejlepší projekt

14.2.2014

Společnost Foxconn vyhlašuje i v roce 2014 další kola sponzoringové soutěže o nejlepší projekt. Abyste se mohli zapojit, musíte splňovat jednoduchá kritéria, která jsou uvedena na našich stránkách. Jsme velmi rádi, že zájem o naši soutěž byl vloni velký a mohli jsme tak pomoci smysluplným a prospěšným projektům. Tématem 1. kola roku 2014 je „Péče o děti, mládež a handicapované“. Své projekty posílejte do 31. března na email sponzoring@foxconn.cz. Více na www.foxconn.cz v sekci Sponzoring.

Malba v Sýpce

13.2.2014

Do 2. března máte v prostoru Sýpky příležitost navštívit výstavu strukturální černobílé malby kunštátského umělce Víta Ondráčka. Volné výtvarné fantazie vytvářené experimentální technikou Vám tentokrát představujeme společně s galerií FONS. Galerie vystavuje barevná díla z cyklu Daktylogramy, v Galerii města Pardubic na Příhrádku se ponoříte do autorovy monochromní Černé duhy. K výstavě jsme vydali katalog s doprovodnými texty filozofa Petra Pazdery Payna a básníka Jaromíra Typlta, který umělcovu tvorbu před dvaceti lety objevil.

Dotace pro zdravotní oblasti

12.2.2014

Do 14. 2. 2014 mohou subjekty provozující veřejně prospěšnou činnost pro osoby se zdravotním postižením na území města Pardubic podávat žádosti o dotace z Programu podpory ve zdravotní oblasti. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na stránkách www.pardubice.eu. Vyplněné žádosti včetně příloh je možné dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Informace podá Iva Kamenická, tel. č. 466 859 512, e-mailová adresa iva.kamenicka@mmp.cz.

Hlasujte pro hřiště!

11.2.2014

Pardubice mají šanci získat zdarma nové hřiště pro děti. Hlasování o tom, která města získají Rákosníčkova hřiště, začalo už 3. února. „V Polabinách bydlí velké množství rodin s malými dětmi. Kde jinde než právě zde, na největším pardubickém sídlišti, by bylo nejvíc využíváno,“ řekl náměstek primátorky František Brendl. Hlasovat pro hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun může kdokoliv na internetových stránkách projektu Rákosníčkova hřiště www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

1 9 18 19 20 21 22 23 24 26 34