Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Žádosti o dotace z Programu podpory bezbariérovosti v roce 2014

11.1.2014

Do 7. 2. 2014 mohou fyzické i právnické osoby podávat žádosti o dotace z Programu podpory bezbariérovosti. Žádost může podat ten, kdo poskytuje služby v oblasti zajištění pomoci a podpory handicapovaným osobám (osoby, které jsou oslabeny nebo ztratily některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu) s cílem odstranění bariér. Dotace budou poskytovány především na zpřístupňování staveb a veřejného prostranství na území města a slouží jeho obyvatelům a na služby ve veřejném zájmu s ohledem na bezbariérovost. Poskytnutá podpora může mít investiční i neinvestiční charakter. Více informací naleznete v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti, která jsou umístěna na stránkách města Pardubice. Zde jsou k dispozici i formuláře pro poskytování dotací: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/. Vyplněné žádosti včetně příloh předložte na podatelnu radnice nebo zašlete poštou na adresu Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, ekon. oddělení, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. Podrobné informace podá Martina Myslilová, tel. 466 859 414, martina.myslilova@mmp.cz, nebo Petra Šnejdrová, tel. 466 859 438, petra.snejdrova@mmp.cz.

Žádosti o dotace z Programu kultury

10.1.2014

Do 24. 1. 2014 mohou sdružení či spolky vyvíjející aktivitu v kulturní oblasti podávat žádosti o dotace z programu podpory kultury na akce konané od 1. 1. do 30. 6. 2014, na dlouhodobé projekty a na celoroční činnost zájmových kulturních spolků a sdružení. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na www.pardubice.eu. Vyplněné žádosti včetně příloh je třeba dodat na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu. Informace u I. Kamenické, tel. č. 466 859 512, iva.kamenicka@mmp.cz

Poplatek za odpad zůstává stejný

9.1.2014

Výše místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu se v roce 2014 nezmění, jeho výše zůstává 500 Kč. Od poplatku by podle nové vyhlášky měli být osvobozeni cizinci, kteří mají na území Pardubic jiný než trvalý pobyt (tj. cizinci, kterým byl povolen přechodný pobyt na více než 90 dnů; cizinci, kteří zde pobývají přechodně po dobu delší než 3 měsíců; azylanti). Cílem této úpravy je snaha o snížení administrativního i finančního zatížení, k němuž dochází v důsledku obtížné dohledatelnosti těchto osob. Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2014, číslo účtu / variabilní symbol zůstávají stejné jako v předešlých letech.

Prodejcům lihovin

8.1.2014

Podnikatelé, kteří byli k 17. 10. 2013 oprávněni prodávat líh a lihoviny a hodlají je prodávat i nadále, jsou povinni požádat živnostenský úřad o udělení koncese, a to do 17. 4. 1014! Po této lhůtě jim oprávnění k prodeji lihu a lihovin zaniká. K získání koncese v částečném rozsahu, tj. pro prodej uvedených komodit, nejsou vyžadovány žádné kvalifikační předpoklady a žádost nepodléhá správnímu poplatku.

Komorní filharmonie má novou ředitelku

7.1.2014

Novou ředitelkou Komorní filharmonie Pardubice se stala Jarmila Zbořilová. Ta byla téměř tři roky zastupující ředitelkou po odstoupivším Vojtěchem Stříteským. Zbořilová vyhrála výběrové řízení, které město vyhlásilo na podzim loňského roku.

První miminko roku

1.1.2014

Prvním miminkem letošního roku narozeným v Pardubicích je Pavlík Šlingr. Mamince Babetě se narodil dnes v 15:27. Při váze 2860 gramů měří 46 centimetrů. Gratulujeme!

Omezení pouze na Silvestra

20.12.2013

Úřední hodiny pracovníků Magistrátu města Pardubic budou v závěru roku podle standardních provozních hodin. Například v pondělí 23. 12. tedy můžete vyřídit potřebné záležitosti do 17 hodin, o nový řidičský průkaz nebo o výměnu toho stávajícího pak můžete požádat dokonce až do 18 hodin. K omezení dojde pouze poslední den v roce. V úterý 31. 12. budou uzavřené všechny pokladny magistrátu, úřední hodiny pak na Silvestra končí ve 12 hodin.

Vánoční trhy na Pernštýnském náměstí prodlouženy!

16.12.2013

Pernštýnské náměstí žilo v uplynulém týdnu ruchem velkého vánočního trhu s bohatým kulturním programem. Protože se akce setkala s velkým zájmem ze strany návštěvníků i řemeslníků a prodejců, rozhodl se Magistrát města Pardubic akci prodloužit až do čtvrté adventní neděle 22. 12. 2013. Po celý příští týden ještě můžete nakupovat a prožívat předvánoční radovánky na Pernštýnském náměstí v Pardubicích vždy od 10.00 do 18.00 hodin. Více informací se dočtete zde: http://1url.cz/Opu2

Filharmonici zvou na Českou mši vánoční

12.12.2013

V neděli 15. prosince pořádá Komorní filharmonie Pardubice tradiční Vánoční koncert, v jehož první polovině uvede společně se známým vokálním souborem Linha Singers vánoční program včetně známých pastorel a koled. V druhé půli pak zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Spoluúčinkovat bude čtveřice sólistů a Vysokoškolský umělecký soubor společně se Smíšeným sborem Jitro. Dirigovat bude Tomáš Židek.

Hokejisté opět podpoří nábor nových dárců krve

11.12.2013

„Daruj krev s pardubickými hokejisty“ – to je název akce, jejímž hlavním cílem je nábor nových dárců krve. Uskuteční se ve čtvrtek 12. 12. a v pátek 13. 12. 2013 vždy od 7 do 11 hodin na transfuzním oddělení Pardubické krajské nemocnice a koná se s podporou extraligového klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Vloni měla tato akce premiéru. V průběhu dvou dnů přišlo nejcennější tekutinu darovat celkem 150 lidí, z toho 39 úplných nováčků. „Budeme rádi, když navážeme na tyto počty dárců a zejména prvodárců,“ řekla Jitka Horská, primářka transfuzního oddělení. Podobně jako při loňské premiéře se pardubický hokejový klub rozhodl veřejnost motivovat k účasti na této akci. Všichni prvodárci od něho obdrží dvě vstupenky k sezení na jedno domácí extraligové utkání. A každý dárce si odnese klubový suvenýr jako symbolické poděkování lidem za to, že se rozhodli podpořit ušlechtilou myšlenku.

1 9 17 18 19 20 21 22 23 24 32