Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Dukla sportovní

10.2.2015

Rada města schválila pokračování projektu „Dukla sportovní“, jehož úkolem je zpracovat návrh koncepce rozvoje městského sportovního areálu na Dukle. Projektový tým, který je složený i ze zástupců sportovních subjektů, v první etapě mimo jiné uspořádal dva workshopy s veřejností a sportovními subjekty, zmapoval potenciální zájem především sportovních subjektů o budoucí sportoviště a všechny shromážděné údaje použil pro vypracování pracovní ověřovací studie, která potvrdila reálnost závěrů projektového týmů. V další etapě dojde například k finančnímu propočtu investičních nákladů a k dopracování ověřovací studie. Všechny materiály by pak měly sloužit jako podklad pro vyhlášení vyzvané architektonické soutěže nebo otevřené architektonické soutěže na zpracování studie celkového řešení areálu.

Vyhrazené pruhy pro MHD, IZS, Taxi a cyklisty

9.2.2015

Rada města Pardubic na základě doporučení Komise pro dopravu Rmp schválila zachovat vyhrazené jízdní pruhy pro MHD, IZS, vozidla Taxi a cyklisty na Masarykově náměstí, Sukově třídě a na náměstí Republiky podle stávajícího stavu. Pruhy byly zřízeny kvůli rekonstrukci třídy Míru, aby eliminovaly dopravní zácpu, resp. v rámci městské hromadné dopravy pomohly dodržet časové limity uvedené v jízdních řádech jednotlivých spojů. Toto opatření se týkalo minimálně 660 dopravních spojů MHD za den. V rámci rekonstrukce třídy Míru se toto opatření setkalo s pozitivním ohlasem a v tomto období byly vyhrazené jízdní pruhy kladně hodnoceny cestujícími (v rámci dodržování jízdních řádů) i Dopravním podnikem města Pardubic.

Informace k elektronizaci jednání zastupitelstva města

23.12.2014

Vzhledem k tomu, že se v Pardubickém deníku v pondělí 22.12.2014 objevil článek, který ne zcela přesně informoval o záměru elektronizace jednání Zastupitelstva města Pardubice, uvádíme doplňující a upřesňující informace. Není pravda, že by chtěl magistrát nakoupit tablety a teprve potom pořizovat aplikaci, která by měla zastupitelům umožnit pracovat s materiály pro radu, zastupitelstvo, vyhledávat usnesení apod. Taková aplikace samozřejmě dávno funguje. Po pořízení tabletů s nimi a příslušnými aplikacemi mohou začít zastupitelé pracovat v podstatě ihned. Rozhodnutí o nákupu tabletů není nekompetentním rozhodnutím z čistého nebe. Od roku 2013 Odbor informačních technologií prováděl analýzy, jakým způsobem uskutečnit elektronizaci jednání Zastupitelstva města Pardubic. Na základě poznatků a zkušeností navrhl řešitelský tým elektronizaci prostřednictvím tabletů. 19. srpna 2014 rozhodla usnesením tehdejší rada města o nákupu tabletů s přesně specifikovanými technickými požadavky. Mezi kritéria patřila například mobilita zvoleného řešení, výdrž baterie, kompatibilita s aplikací umožňující práci s materiály rady a zastupitelstva, soulad s bezpečnostní politikou magistrátu v oblasti IT. Tablety byly vysoutěženy v e-aukci 10. prosince 2014. Všechny informace o veřejné zakázce jsou k dispozici zde. https://www.vzmmp.cz/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/detail/1215/?archive=1&year=2014 Pro zrušení výběrového řízení na nákup tabletů hlasovalo na jednání Zastupitelstva města Pardubice 18. 12. 2014 pouze 8 zastupitelů (z toho 3 z „radniční“ koalice). Elektronizace jednání zastupitelstva poskytne zastupitelům nejen usnadnění jejich práce, ale především úspory magistrátu. Roční náklady na „papírové“ jednání ZmP jsou kolem 150.000,- Kč. V této částce navíc nejsou započítány náklady na rozvoz materiálů. Práce s papírovými podklady (včetně jejich skartace kvůli osobním údajů, které bývají v materiálech uvedeny) zbytečně zatěžuje administrativní pracovníky magistrátu, kteří se budou moci věnovat smysluplnějším úkolům.

MHD

3.12.2014

Městská hromadná doprava se po ranní oblevě vrací k normálu. Od 7:00 jezdí všechny trolejbusové i autobusové linky podle jízdních řádů.

Advent

24.11.2014

O nadcházejícím víkendu začíná advent. Na Pernštýnském náměstí jej tradičně přivítají Mikulášské trhy. Sobota 29. a neděle 30. listopadu budou plné zajímavé podívané a sváteční nálady. Tu v neděli v 16:15 ještě umocní slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.

Lesopark

24.11.2014

Obyvatelé Pardubic se mohou seznámit s projektem na proměnu dukelského lesíku, z něhož by se v příštím roce měl stát lesopark lákající ke sportování, rekreaci a odpočinku. Veřejné projednávání projektu rekonstrukce lesa na Dukle se uskuteční 2. prosince v 16:30 v Kulturním domě Dukla.

Cvičení záchranářů

5.11.2014

Univerzita Pardubice plánuje na zítřejší odpoledne a večer (12:00 - 22:00) nácvik zásahu záchranářů v různých situacích (např. když někdo zkolabuje na ulici atp.). V souvislosti s tímto nácvikem můžete v ulicích Pardubic potkat víc houkajících sanitek, než obvykle. Nepropadejte proto panice, studenti kurzu Řidičských a navigačních dovedností studijního oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pouze v praxi cvičí to, co komukoliv z nás může v budoucnu zachránit život.

Kladení věnců

27.10.2014

V úterý 28. října si Pardubice připomenou 96. výročí vzniku samostatného československého státu. Vzpomínkový akt se uskuteční ve 14:00 u pomníku T. G. Masaryka na náměstí Čsl. legií.

Uzavření ulice Na Drážce

8.10.2014

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v opravě silnice I/36 (ulice Na Drážce) v úseku od křižovatky s ulicí Dašickou po okružní křižovatku na Dubině. Výpadovka na Holice dostane takzvaný tichý kryt. Od 13. do 17. října budou práce prováděny za provozu, případně za částečného uzavření, kdy provoz ze Sezemic do centra Pardubic bude veden po staveništi, v opačném směru pak po objízdné trase Černá za Bory – Staročernsko –Sezemice. Po této objízdné trase pak bude veden provoz v obou směrech v sobotu 18. října, kdy musí být celý úsek kvůli pokládce tichého povrchu zcela uzavřen. http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/

Uzavírka ulice 17. listopadu

8.10.2014

Od pondělí 13. října bude kvůli modernizaci silnice II/324 zcela uzavřena ulice 17. listopadu od podjezdu až ke křižovatce s Palackého ulicí. Plánovaná uzavírka potrvá do 2. listopadu. Více informací na http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/

1 10 16 17 18 19 20 21 22 27 35