Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Primátor postavil mimo službu čtyři strážníky

1.3.2015

Primátor Pardubic Martin Charvát postavil k 1.3.2015 mimo službu čtyři strážníky pardubické městské policie. Stalo se tak v souvislosti s doručením usnesení o zahájení trestního řízení strážníkům Městské policie Pardubice v souvislosti se služebním zákrokem z října roku 2013. Vyjádření primátora Martina Charváta: „O zahájení trestního řízení jsem se dozvěděl v pátek odpoledne. Podle zákona o obecní policii mám právo v takovém případě převést strážníka k výkonům práce jiného zaměstnance ode dne zahájení trestního stíhání, až do doby nabití právní moci rozhodnutí v trestním řízení. Na tuto skutečnost pamatuje i vnitřní pracovní řád Městské policie Pardubice, který dokonce stanoví povinnost převést strážníka k výkonu práce jiného zaměstnance ihned. Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsou všichni čtyři strážníci Městské policie Pardubice dnem 1. 3. 2015 převedeni k výkonům práce jiného zaměstnance. Po celou dobu trestního stíhán, tedy do doby než bude rozhodnuto o jejich vině či nevině, nebudou vykonávat práci strážníka v uniformě.“

Město rekonstruovanou třídu Míru zatím nepřevzalo

25.2.2015

Při předávání třídy Míru se vyskytla řada závad, které prozatím vedly k nepřevzetí této hlavní městské tepny ve stávající podobě. Jedná se převážně o snadno odstranitelné závady drobného charakteru. K závadám bránícím užívání hlavní tepny města však patří špatný sklon chodníku u lékárny, špatně osazené obrubníky v napojení na Sukovu třídu, v pořádku nejsou odvodňovací žlaby, nesrovnalosti se našly také v dokladech ke stavbě. Nové přejímací řízení začne 3. března, zhotovitel má po vzájemné dohodě čas na odstranění závad do 16. března a tento termín akceptuje.

Částečná uzavírka Sukovy třídy ve dnech 21. a 22. února

20.2.2015

O víkendu 21. a 22. února dojde - po oba dny v čase cca od 7 do 17 hodin - k částečnému dopravnímu omezení na Sukově třídě. Vnější pruh vozovky podél Tyršových sadů bude uzavřen kvůli plánovaným pracím na kácení 14 javorů stříbrných, jejichž velmi špatný zdravotní stav potvrdily i znalecké posudky. Až do konce příštího týdne pak bude uzavřen přilehlý chodník, a to z důvodu odklízení pokácených stromů. Padlé javory poté nahradí vzrostlé platany. Jejich výsadba bude realizována v návaznosti na rekonstrukci přilehlého chodníku, pravděpodobně tedy na podzim 2015.

Primátor Martin Charvát oslavil zdejší legendu

17.2.2015

Pardubický primátor Martin Charvát se zúčastnil oslav zdejší legendy – 125 let starého piva Porter. V rámci narozeninového programu se v pardubickém pivovaru seznámil s jeho výrobou. Zároveň také ochutnal speciální várku této tmavé devatenáctky, která se ve městě vaří už od roku 1890. Fotografie najdete na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/mestopardubice

Pardubice podporují hlasování o Rákosníčkovo hřiště

16.2.2015

Pardubice podporují projekt společnosti Lidl Česká republika, díky kterému by mohlo ve městě vzniknout nové dětské hřiště. Firma vystaví na své náklady hřiště tam, kde získá její prodejna od zákazníků největší počet hlasů v dané kategorii (podle velikosti měst). Pro podporu našeho města a tím i šanci, že nové „Rákosníčkovo hřiště“ pro děti vznikne právě v Pardubicích, jděte na: https://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/hlasovani/pardubicky-kraj/ nebo na https://www.facebook.com/lidlcesko?fref=ts a hlasujte do 8. března.

Hokejistům fandili náměstek pardubického primátora Jan Řehounek i liberecký primátor Tibor Batthyány

16.2.2015

Nedělní extraligové utkání domácího týmu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice s hostujícími Bílými Tygry Liberec si nenechali ujít ani náměstek pardubického primátora Jan Řehounek a jeho host – liberecký primátor Tibor Batthyány. V Tipsport areně zástupci obou statutárních měst nejen fandili, ale věnovali se i dalším tématům. Hovořili například o financování sportu, městských akciových společnostech a samozřejmě také nevynechali téma týkající se evropských dotací, které má náměstek Jan Řehounek ve své gesci.

Dukla sportovní

10.2.2015

Rada města schválila pokračování projektu „Dukla sportovní“, jehož úkolem je zpracovat návrh koncepce rozvoje městského sportovního areálu na Dukle. Projektový tým, který je složený i ze zástupců sportovních subjektů, v první etapě mimo jiné uspořádal dva workshopy s veřejností a sportovními subjekty, zmapoval potenciální zájem především sportovních subjektů o budoucí sportoviště a všechny shromážděné údaje použil pro vypracování pracovní ověřovací studie, která potvrdila reálnost závěrů projektového týmů. V další etapě dojde například k finančnímu propočtu investičních nákladů a k dopracování ověřovací studie. Všechny materiály by pak měly sloužit jako podklad pro vyhlášení vyzvané architektonické soutěže nebo otevřené architektonické soutěže na zpracování studie celkového řešení areálu.

Vyhrazené pruhy pro MHD, IZS, Taxi a cyklisty

9.2.2015

Rada města Pardubic na základě doporučení Komise pro dopravu Rmp schválila zachovat vyhrazené jízdní pruhy pro MHD, IZS, vozidla Taxi a cyklisty na Masarykově náměstí, Sukově třídě a na náměstí Republiky podle stávajícího stavu. Pruhy byly zřízeny kvůli rekonstrukci třídy Míru, aby eliminovaly dopravní zácpu, resp. v rámci městské hromadné dopravy pomohly dodržet časové limity uvedené v jízdních řádech jednotlivých spojů. Toto opatření se týkalo minimálně 660 dopravních spojů MHD za den. V rámci rekonstrukce třídy Míru se toto opatření setkalo s pozitivním ohlasem a v tomto období byly vyhrazené jízdní pruhy kladně hodnoceny cestujícími (v rámci dodržování jízdních řádů) i Dopravním podnikem města Pardubic.

Informace k elektronizaci jednání zastupitelstva města

23.12.2014

Vzhledem k tomu, že se v Pardubickém deníku v pondělí 22.12.2014 objevil článek, který ne zcela přesně informoval o záměru elektronizace jednání Zastupitelstva města Pardubice, uvádíme doplňující a upřesňující informace. Není pravda, že by chtěl magistrát nakoupit tablety a teprve potom pořizovat aplikaci, která by měla zastupitelům umožnit pracovat s materiály pro radu, zastupitelstvo, vyhledávat usnesení apod. Taková aplikace samozřejmě dávno funguje. Po pořízení tabletů s nimi a příslušnými aplikacemi mohou začít zastupitelé pracovat v podstatě ihned. Rozhodnutí o nákupu tabletů není nekompetentním rozhodnutím z čistého nebe. Od roku 2013 Odbor informačních technologií prováděl analýzy, jakým způsobem uskutečnit elektronizaci jednání Zastupitelstva města Pardubic. Na základě poznatků a zkušeností navrhl řešitelský tým elektronizaci prostřednictvím tabletů. 19. srpna 2014 rozhodla usnesením tehdejší rada města o nákupu tabletů s přesně specifikovanými technickými požadavky. Mezi kritéria patřila například mobilita zvoleného řešení, výdrž baterie, kompatibilita s aplikací umožňující práci s materiály rady a zastupitelstva, soulad s bezpečnostní politikou magistrátu v oblasti IT. Tablety byly vysoutěženy v e-aukci 10. prosince 2014. Všechny informace o veřejné zakázce jsou k dispozici zde. https://www.vzmmp.cz/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/detail/1215/?archive=1&year=2014 Pro zrušení výběrového řízení na nákup tabletů hlasovalo na jednání Zastupitelstva města Pardubice 18. 12. 2014 pouze 8 zastupitelů (z toho 3 z „radniční“ koalice). Elektronizace jednání zastupitelstva poskytne zastupitelům nejen usnadnění jejich práce, ale především úspory magistrátu. Roční náklady na „papírové“ jednání ZmP jsou kolem 150.000,- Kč. V této částce navíc nejsou započítány náklady na rozvoz materiálů. Práce s papírovými podklady (včetně jejich skartace kvůli osobním údajů, které bývají v materiálech uvedeny) zbytečně zatěžuje administrativní pracovníky magistrátu, kteří se budou moci věnovat smysluplnějším úkolům.

MHD

3.12.2014

Městská hromadná doprava se po ranní oblevě vrací k normálu. Od 7:00 jezdí všechny trolejbusové i autobusové linky podle jízdních řádů.

1 10 16 17 18 19 20 21 22 27 36