Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Uzavírka ulic Ve Stezkách, Luční a Pod Zahradami

26.3.2015

Ve dnech od 30. 3. 2015 – 17. 4. 2015 proběhne v části ulic Ve Stezkách, Luční a Pod Zahradami pokládka nového krytu chodníků a vozovky v rámci stavby opravy plynovodního vedení. Stavební práce ve třetím městském obvodu budou probíhat za úplné uzavírky chodníků a vozovky.

Uzavření přechodu pro chodce na Smetanově náměstí má své opodstatnění

18.3.2015

Na Smetanově náměstí byl uzavřen jeden z přechodů pro chodce. Jeho uzavření nesouvisí jen s uzavírkou třídy Míru. V době rekonstrukce třídy Míru byly totiž zřízeny vyhrazené jízdní pruhy na okolních dopravně významných komunikacích (Sukova třída, nám. Republiky). V důsledku této změny bylo potřeba upravit nastavení světelné signalizace na křižovatce Jahnova - Karla IV. tak, aby došlo ke zlepšení průjezdnosti. Jedním z opatření bylo právě i uzavření přechodu pro chodce na Smetanově náměstí. Komise pro dopravu a následně Rada města Pardubic nedávno rozhodly, že vyhrazené jízdní pruhy budou provozovány i v dalším období po dokončení rekonstrukce třídy Míru, takže uzavřený přechod pro chodce nebude zprovozněn. Bezpečné přecházení komunikace je plně zajištěno využitím dalších dvou přechodů pro chodce na této křižovatce.

Primátor Martin Charvát uctil památku tureckých vojáků, kteří zemřeli v pardubické nemocnici

17.3.2015

Zástupci tureckého velvyslanectví, armády České republiky spolu s pardubickým primátorem Martinem Charvát dnes při pietním aktu na centrálním městském hřbitově uctili památku více než 500 tureckých vojáků, kteří zemřeli během první světové války v pardubické vojenské nemocnici. „Útrapy každé války, ať se odehrává v jakékoliv době, jsou tragické. Statisíce, respektive miliony zbytečně padlých vojáků nebo zraněných s doživotními následky. Každý by se měl uvědomit, jak křehká je hranice mezi životem a smrtí, mezi svobodou a bezprávím, mezi obyčejným lidským štěstím a životní tragédií,“ řekl ve svém projevu primátor Pardubic Martin Charvát. Fotografie jsou k dispozici na: https://www.facebook.com/mestopardubice/photos/pcb.1027354013961208/1027351143961495/?type=1&theater

Odbor správních agend rozšířil kapacitu on-line rezervací

17.3.2015

Odbor správních agend od tohoto týdne rozšířil kapacitu on-line objednávek na občanské průkazy a cestovní pasy, a to ze současných tří osob na hodinu na pět osob na hodinu. V praxi to znamená, že se u každé hodiny objevila další dvě volná okénka pro internetové rezervace na webu města www.pardubice.eu, resp. http://rezervace.pardubice.eu/a001/http/obj/wc-objcin.php

Náměstkyně Helena Dvořáčková zkontrolovala stavbu v Tyršových sadech

16.3.2015

Harmonogram prací na stavbě v Tyršových sadech probíhá podle plánu. Přesvědčila se o tom náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, která si při pravidelné kontrole provádění stavby zároveň prohlédla nutné vícepráce, jež budou součástí dodatku, který mají schvalovat zastupitelé 26. března. „Mohu zkonstatovat, že jsem s postupem prací v Tyršových sadech velmi spokojená. Vícepráce budou nutné například u sochy rudoarmějce. Stavaři tam objevili duté prostory, o nichž se nevědělo,“ sdělila náměstkyně primátora zodpovědná za investiční výstavbu Helena Dvořáčková a dodala, že v rámci tzv. kontrolního dne se byla také podívat, jak vypadají hotové betony ve spodním podlaží budované kavárny před betonáží prvního stropu a přesvědčila se rovněž o správném ošetření stromů, které zůstanou v parku i po jeho revitalizaci. Na kontrolu fyzického stavu těchto stromů se před jednáním zastupitelů vydá i Komise pro životní prostředí.

Pardubický Evropský spolkový dům byl vzorem pro jihlavskou radnici

12.3.2015

Vedení jihlavské radnice se přijelo do Pardubic seznámit s fungováním Evropského spolkového domu, který sídlí na Pernštýnském náměstí, a poskytuje zázemí pro činnost různých spolků, klubů a sdružení, pro jejich setkávání, kulturní a vzdělávací aktivity. V domě, který funguje v Pardubicích od roku 1999, sídlí Britské centrum, Alliance Francaise a Goethe-Zentrum. Své zázemí tu mají mimo jiné Pardubičtí včelaři ZO ČSV, Svaz českých filatelistů nebo třeba Územní rada Českého zahrádkářského svazu Pardubice. „Jsem velmi rád, že vedení jihlavské radnice oslovila filosofie fungování našeho Evropského spolkového domu, a to jak z pohledu hospodaření, které je kladné, tak z pohledu jeho provozu, strategického umístění i funkce, kterou plní pro veřejnost a spolky či kluby, kterých tu máme více než dvě desítky. Naše hosty jsme provedli Evropským spolkovým domem od jeho sklepa až po střechu, aby měli možnost vidět zázemí i prostory klasických i podkrovních kluboven, které město spolkům nabízí,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký, který je zodpovědný za školství, sport, kulturu a cestovní ruch.

Kolegium starostů městských obvodů na pardubické radnici

5.3.2015

Na pravidelném pracovním setkání se ve čtvrtek 5. března sešlo vedení velké pardubické radnice, tedy primátor a jeho náměstci, se starosty pardubických městských obvodů. Mezi tématy jednání byly například investice v městských obvodech, výměna informací o akcích a aktivitách obvodů, velké radnice a jejich sdílení. Tématem se také stalo značení ulic, které se v minulých dnech dostalo do centra dění. „Setkání vedení města se starosty obvodů není dýchánek u kávy, jde o pracovní záležitost, ze které pro vedení města vzejde množství podnětů i úkolů,“ komentuje pracovní setkání primátor Pardubic Martin Charvát.

Primátor postavil mimo službu čtyři strážníky

1.3.2015

Primátor Pardubic Martin Charvát postavil k 1.3.2015 mimo službu čtyři strážníky pardubické městské policie. Stalo se tak v souvislosti s doručením usnesení o zahájení trestního řízení strážníkům Městské policie Pardubice v souvislosti se služebním zákrokem z října roku 2013. Vyjádření primátora Martina Charváta: „O zahájení trestního řízení jsem se dozvěděl v pátek odpoledne. Podle zákona o obecní policii mám právo v takovém případě převést strážníka k výkonům práce jiného zaměstnance ode dne zahájení trestního stíhání, až do doby nabití právní moci rozhodnutí v trestním řízení. Na tuto skutečnost pamatuje i vnitřní pracovní řád Městské policie Pardubice, který dokonce stanoví povinnost převést strážníka k výkonu práce jiného zaměstnance ihned. Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsou všichni čtyři strážníci Městské policie Pardubice dnem 1. 3. 2015 převedeni k výkonům práce jiného zaměstnance. Po celou dobu trestního stíhán, tedy do doby než bude rozhodnuto o jejich vině či nevině, nebudou vykonávat práci strážníka v uniformě.“

Město rekonstruovanou třídu Míru zatím nepřevzalo

25.2.2015

Při předávání třídy Míru se vyskytla řada závad, které prozatím vedly k nepřevzetí této hlavní městské tepny ve stávající podobě. Jedná se převážně o snadno odstranitelné závady drobného charakteru. K závadám bránícím užívání hlavní tepny města však patří špatný sklon chodníku u lékárny, špatně osazené obrubníky v napojení na Sukovu třídu, v pořádku nejsou odvodňovací žlaby, nesrovnalosti se našly také v dokladech ke stavbě. Nové přejímací řízení začne 3. března, zhotovitel má po vzájemné dohodě čas na odstranění závad do 16. března a tento termín akceptuje.

Částečná uzavírka Sukovy třídy ve dnech 21. a 22. února

20.2.2015

O víkendu 21. a 22. února dojde - po oba dny v čase cca od 7 do 17 hodin - k částečnému dopravnímu omezení na Sukově třídě. Vnější pruh vozovky podél Tyršových sadů bude uzavřen kvůli plánovaným pracím na kácení 14 javorů stříbrných, jejichž velmi špatný zdravotní stav potvrdily i znalecké posudky. Až do konce příštího týdne pak bude uzavřen přilehlý chodník, a to z důvodu odklízení pokácených stromů. Padlé javory poté nahradí vzrostlé platany. Jejich výsadba bude realizována v návaznosti na rekonstrukci přilehlého chodníku, pravděpodobně tedy na podzim 2015.

1 10 15 16 17 18 19 20 21 27 35