Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Ohlášený ohňostroj v ulici U Stadionu – 1. srpna ve 21:45 hodin

31.7.2015

V sobotu 1. srpna v nočních hodinách bude v prostoru jedné z restaurací v ulici U Stadionu, č. p. 2030, pořádán ohňostroj. Řádně ohlášená akce na MO I, která proběhne v čase 21:45 až 22 hodin, bude součástí svatební oslavy.

Pracovníci ČSÚ navštíví některé domácnosti, prokázat se musí průkazkou a OP

29.6.2015

Od 7. července 2015 do poloviny ledna 2016 proběhne v České republice výběrové šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech pod zkratkou ENERGO 2015. Osloveno bude přibližně 20 tisíc domácností ze všech krajů ČR. Deset tisíc respondentů bude dotázáno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov. V případě, že byl Váš dům či byt vybrán do vzorku tohoto šetření, budete požádáni o rozhovor s tazatelem ČSÚ. Další informace naleznete na: www.czso.cz/csu/czso/energo-2015

Finanční úřad na nové adrese

26.6.2015

Územní pracoviště Finančního úřadu v Pardubicích se přestěhovalo do ulice Boženy Němcové 2625, kde má sídlo Finanční úřad pro Pardubický kraj. Veškerá podání tak budou poplatníci podávat na podatelnu v místě nového sídla územního pracoviště, tedy v ulici Boženy Němcové, kde je rovněž i pokladna. Telefonní čísla všech pracovníků zůstala i po přestěhování stejná. V Hronovické ulici zůstali pouze pracovníci zpracovávající agendu majetkových daní.

Registr vozidel mimořádně otevřen v pátek 26. června

25.6.2015

Registr vozidel v Černé za Bory rozšiřuje kvůli velkému náporu řidičů úřední hodiny a bude mimořádně otevřen tento pátek 26. června, a to od 8 do 13 hodin. Dopravní odbor se tak snaží vyjít vstříc těm, kteří mají své vozy v tzv. polopřevodu a kvůli možnému úřednímu zániku auta po prvním červenci je tak potřebují přihlásit do konce měsíce.

Reakce na článek „Pardubický odbor dopravy dlouhodobě nefunguje", který vyšel v Pardubickém deníku

1.6.2015

Dne 4.5.2015 byla podaná žádost na úplnou uzavírku silnic č. III/34026 a III/34028 v Pardubicích, části Nemošicích - křižovatka. Součástí žádosti bylo i stanovení dopravního značení na tuto uzavírku, včetně objízdných tras. Jedná se o silnice v majetku Pardubického kraje a žádost byla podaná dodavatelem stavby, který vzešel z výběrového řízení Pardubického kraje. Žádost obsahovala podmínky výběrového řízení a součástí žádosti byly i objízdné trasy, souhlasné vyjádření příslušníků PČR, Krajský úřad PK – za dopravce BUS, Dopravní podnik města Pardubic, Městský obvod a Úřad městského obvodu Pardubice IV, Městský obvod Pardubice V, Obec Ostřešany, Městský úřad Chrudim, Správa a údržba silnic PK – vlastník silnice. Všechna tato vyjádření byla kladná. Město Pardubice dne 13.5. vydalo rozhodnutí na úplnou uzavírku od 18.5. od 8:00 hod do 31.7.do 20:00 hod. V ten den odbor dopravy Magistrátu města Pardubic tuto informaci zveřejnil na webových stránkách města, v sekci „dopravní omezení“. http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/aktualni-dopravni-omezeni/.

Učitelé se zabývali začleňováním a výukou dětí s autismem

22.5.2015

Vzděláváním i integrací dětí s poruchou autistického spektra do školských zařízení se v pátek 22. května zabýval odborný seminář určený ředitelům mateřských a základních škol i pedagogům. Za město Pardubice převzali záštitu nad akcí primátor Martin Charvát a jeho náměstek zodpovědný za sociální politiku, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a cestovní ruch Jakub Rychtecký. „Jedním z mýtů, které o autismu slýchávám, je, že autismus je jen módní nálepka, která děti zbytečně stigmatizuje. Není to pravda. O tom, že autismus pouhou nálepkou není, by mohla vyprávět řada rodičů, pedagogů i sociálních pracovníků. Je potřeba toto postižení včas diagnostikovat a s takto hendikepovanými jedinci začít včas a správně pracovat, aby se mohli rozvíjet a žít plnohodnotný život. O to se musíme všichni snažit, je to naše morální povinnost,“ sdělil náměstek Jakub Rychtecký. Na semináři, který pořádalo Dětské rehabilitační centrum – LENTILKA, se o své zkušenosti se začleňováním do tzv. běžných školních kolektivů a možností takového vzdělávání podělili kromě odborníků také samotní rodiče, jejichž děti trpí poruchou autistického spektra.

Končí platnost většiny průkazů ZTP a ZTP/P

3.4.2015

Úřad práce ČR upozorňuje, že koncem letošního roku končí platnost většiny průkazů ZTP a ZTP/P. Proto je nutné, aby jejich držitelé požádali na Úřadu práce ČR o výměnu průkazu, a to na předepsaném tiskopise a za poplatek 30 Kč. K výměně je potřeba stávající průkaz, aktuální průkazová fotografie a rozhodnutí o přiznání průkazu. Pokud výměnu do konce roku někdo nestihne, o nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a stupni průkazu bude znovu rozhodovat Lékařská posudková služba.

Uzavírka ulic Ve Stezkách, Luční a Pod Zahradami

26.3.2015

Ve dnech od 30. 3. 2015 – 17. 4. 2015 proběhne v části ulic Ve Stezkách, Luční a Pod Zahradami pokládka nového krytu chodníků a vozovky v rámci stavby opravy plynovodního vedení. Stavební práce ve třetím městském obvodu budou probíhat za úplné uzavírky chodníků a vozovky.

Uzavření přechodu pro chodce na Smetanově náměstí má své opodstatnění

18.3.2015

Na Smetanově náměstí byl uzavřen jeden z přechodů pro chodce. Jeho uzavření nesouvisí jen s uzavírkou třídy Míru. V době rekonstrukce třídy Míru byly totiž zřízeny vyhrazené jízdní pruhy na okolních dopravně významných komunikacích (Sukova třída, nám. Republiky). V důsledku této změny bylo potřeba upravit nastavení světelné signalizace na křižovatce Jahnova - Karla IV. tak, aby došlo ke zlepšení průjezdnosti. Jedním z opatření bylo právě i uzavření přechodu pro chodce na Smetanově náměstí. Komise pro dopravu a následně Rada města Pardubic nedávno rozhodly, že vyhrazené jízdní pruhy budou provozovány i v dalším období po dokončení rekonstrukce třídy Míru, takže uzavřený přechod pro chodce nebude zprovozněn. Bezpečné přecházení komunikace je plně zajištěno využitím dalších dvou přechodů pro chodce na této křižovatce.

Primátor Martin Charvát uctil památku tureckých vojáků, kteří zemřeli v pardubické nemocnici

17.3.2015

Zástupci tureckého velvyslanectví, armády České republiky spolu s pardubickým primátorem Martinem Charvát dnes při pietním aktu na centrálním městském hřbitově uctili památku více než 500 tureckých vojáků, kteří zemřeli během první světové války v pardubické vojenské nemocnici. „Útrapy každé války, ať se odehrává v jakékoliv době, jsou tragické. Statisíce, respektive miliony zbytečně padlých vojáků nebo zraněných s doživotními následky. Každý by se měl uvědomit, jak křehká je hranice mezi životem a smrtí, mezi svobodou a bezprávím, mezi obyčejným lidským štěstím a životní tragédií,“ řekl ve svém projevu primátor Pardubic Martin Charvát. Fotografie jsou k dispozici na: https://www.facebook.com/mestopardubice/photos/pcb.1027354013961208/1027351143961495/?type=1&theater

1 10 14 15 16 17 18 19 20 27 35