Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Kácení dožilých, přestárlých a suchých borovic

21.8.2015

Na základě upozornění občanů prověřil odbor životního prostředí zdravotní stav smíšeného lesního porostu mezi ulicemi Dašická, Průmyslová a K Silu. V daném porostu se nalézají dožilé, přestárlé i suché borovice. Při těžbě, která bude zahájená v pondělí 24. 8., kdy budou tyto stromy odstraněny, mohou vzniknout malé mýtiny. Ostatní perspektivní stromy, vč. starých dubů, budou v maximální míře zachovány.

Registr vozidel bude 26. srpna uzavřen

12.8.2015

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny ve středu 26. srpna bude v době od 8:00 hod. do 15:30 hod. registr vozidel v Černé za Bory uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Ohlášený ohňostroj v ulici U Stadionu – 1. srpna ve 21:45 hodin

31.7.2015

V sobotu 1. srpna v nočních hodinách bude v prostoru jedné z restaurací v ulici U Stadionu, č. p. 2030, pořádán ohňostroj. Řádně ohlášená akce na MO I, která proběhne v čase 21:45 až 22 hodin, bude součástí svatební oslavy.

Pracovníci ČSÚ navštíví některé domácnosti, prokázat se musí průkazkou a OP

29.6.2015

Od 7. července 2015 do poloviny ledna 2016 proběhne v České republice výběrové šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech pod zkratkou ENERGO 2015. Osloveno bude přibližně 20 tisíc domácností ze všech krajů ČR. Deset tisíc respondentů bude dotázáno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov. V případě, že byl Váš dům či byt vybrán do vzorku tohoto šetření, budete požádáni o rozhovor s tazatelem ČSÚ. Další informace naleznete na: www.czso.cz/csu/czso/energo-2015

Finanční úřad na nové adrese

26.6.2015

Územní pracoviště Finančního úřadu v Pardubicích se přestěhovalo do ulice Boženy Němcové 2625, kde má sídlo Finanční úřad pro Pardubický kraj. Veškerá podání tak budou poplatníci podávat na podatelnu v místě nového sídla územního pracoviště, tedy v ulici Boženy Němcové, kde je rovněž i pokladna. Telefonní čísla všech pracovníků zůstala i po přestěhování stejná. V Hronovické ulici zůstali pouze pracovníci zpracovávající agendu majetkových daní.

Registr vozidel mimořádně otevřen v pátek 26. června

25.6.2015

Registr vozidel v Černé za Bory rozšiřuje kvůli velkému náporu řidičů úřední hodiny a bude mimořádně otevřen tento pátek 26. června, a to od 8 do 13 hodin. Dopravní odbor se tak snaží vyjít vstříc těm, kteří mají své vozy v tzv. polopřevodu a kvůli možnému úřednímu zániku auta po prvním červenci je tak potřebují přihlásit do konce měsíce.

Reakce na článek „Pardubický odbor dopravy dlouhodobě nefunguje", který vyšel v Pardubickém deníku

1.6.2015

Dne 4.5.2015 byla podaná žádost na úplnou uzavírku silnic č. III/34026 a III/34028 v Pardubicích, části Nemošicích - křižovatka. Součástí žádosti bylo i stanovení dopravního značení na tuto uzavírku, včetně objízdných tras. Jedná se o silnice v majetku Pardubického kraje a žádost byla podaná dodavatelem stavby, který vzešel z výběrového řízení Pardubického kraje. Žádost obsahovala podmínky výběrového řízení a součástí žádosti byly i objízdné trasy, souhlasné vyjádření příslušníků PČR, Krajský úřad PK – za dopravce BUS, Dopravní podnik města Pardubic, Městský obvod a Úřad městského obvodu Pardubice IV, Městský obvod Pardubice V, Obec Ostřešany, Městský úřad Chrudim, Správa a údržba silnic PK – vlastník silnice. Všechna tato vyjádření byla kladná. Město Pardubice dne 13.5. vydalo rozhodnutí na úplnou uzavírku od 18.5. od 8:00 hod do 31.7.do 20:00 hod. V ten den odbor dopravy Magistrátu města Pardubic tuto informaci zveřejnil na webových stránkách města, v sekci „dopravní omezení“. http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/aktualni-dopravni-omezeni/.

Učitelé se zabývali začleňováním a výukou dětí s autismem

22.5.2015

Vzděláváním i integrací dětí s poruchou autistického spektra do školských zařízení se v pátek 22. května zabýval odborný seminář určený ředitelům mateřských a základních škol i pedagogům. Za město Pardubice převzali záštitu nad akcí primátor Martin Charvát a jeho náměstek zodpovědný za sociální politiku, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a cestovní ruch Jakub Rychtecký. „Jedním z mýtů, které o autismu slýchávám, je, že autismus je jen módní nálepka, která děti zbytečně stigmatizuje. Není to pravda. O tom, že autismus pouhou nálepkou není, by mohla vyprávět řada rodičů, pedagogů i sociálních pracovníků. Je potřeba toto postižení včas diagnostikovat a s takto hendikepovanými jedinci začít včas a správně pracovat, aby se mohli rozvíjet a žít plnohodnotný život. O to se musíme všichni snažit, je to naše morální povinnost,“ sdělil náměstek Jakub Rychtecký. Na semináři, který pořádalo Dětské rehabilitační centrum – LENTILKA, se o své zkušenosti se začleňováním do tzv. běžných školních kolektivů a možností takového vzdělávání podělili kromě odborníků také samotní rodiče, jejichž děti trpí poruchou autistického spektra.

Končí platnost většiny průkazů ZTP a ZTP/P

3.4.2015

Úřad práce ČR upozorňuje, že koncem letošního roku končí platnost většiny průkazů ZTP a ZTP/P. Proto je nutné, aby jejich držitelé požádali na Úřadu práce ČR o výměnu průkazu, a to na předepsaném tiskopise a za poplatek 30 Kč. K výměně je potřeba stávající průkaz, aktuální průkazová fotografie a rozhodnutí o přiznání průkazu. Pokud výměnu do konce roku někdo nestihne, o nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a stupni průkazu bude znovu rozhodovat Lékařská posudková služba.

Uzavírka ulic Ve Stezkách, Luční a Pod Zahradami

26.3.2015

Ve dnech od 30. 3. 2015 – 17. 4. 2015 proběhne v části ulic Ve Stezkách, Luční a Pod Zahradami pokládka nového krytu chodníků a vozovky v rámci stavby opravy plynovodního vedení. Stavební práce ve třetím městském obvodu budou probíhat za úplné uzavírky chodníků a vozovky.

1 9 13 14 15 16 17 18 19 26 34