Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Synthesia informuje o testu nového fluidního kotle a s tím spojených případných doprovodných jevech

9.9.2015

Společnost Synthesia, a.s. oznamuje, že dokončuje výstavbu nového fluidního kotle K 14, a proto budou v období od 15. září po dobu přibližně jednoho měsíce probíhat komplexní zkoušky tohoto kotle. Zkoušky mají ověřit schopnost kotle vyrábět páru na požadovaných parametrech, ale hlavně prokázat výrazné snížení emisí ze závodové energetiky Synthesie a schopnost dodržovat přísné emisní limity, které pro tento zdroj spalující uhlí budou platit od roku 2016. Zkoušky budou z velké části probíhat v denní době od 6 do 22 hodin. V průběhu komplexních zkoušek budou na komíně teplárny viditelné emise tuhých znečišťujících látek (prachových částic), a to zejména z důvodu možného opakovaného najíždění a odstavování fluidního kotle bez zapnutých elektro-odlučovačů. Snahou společnosti je upravit chod provozů tak, aby přebytek páry a s tím spojený hluk byl minimální. Společnost Synthesia, a.s. se předem omlouvá občanům okolních obcí za případné komplikace.

Katalog pro volný čas dětí a mládeže

30.8.2015

Odbor školství, kultury a sportu průběžně aktualizuje Katalog pro volný čas dětí a mládeže, který je zveřejněn na webových stránkách města (http://www.pardubice.eu/o-pardubicich/katalog-pro-volny-cas-deti-a-mladeze/). Katalog nabízí přehled sportovních, tanečních, hudebních, výtvarných, jazykových a dalších kroužků, které jsou pardubickými organizacemi realizovány pro děti a mládež během školního roku. Je členěn do jednotlivých sekcí dle druhu činnosti a poskytuje základní informace o nabízených kroužcích. Organizace, které dosud v katalogu nejsou zařazeny, mohou zasílat informace ke zveřejnění o svých volnočasových aktivitách na adresu martina.myslilova@mmp.cz.

Výluky vlaků na tratích Pardubice - Hradec Králové a Pardubice - Přelouč

27.8.2015

Noční výluky vlaků na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové plánuje na září SŽDC. Cestující Českých drah přepraví v tomto úseku ve dnech 4. a 5. 9., 8. - 13. 9. a 23. 9. 2015 náhradní autobusová doprava. Výluka jedné traťové koleje postihne ve dnech 5., 6., 7., 12. a 13. 9. 2015 také úsek mezi Pardubicemi a Přeloučí. Po dobu konání výluky budou z důvodu omezené kapacity železniční tratě některé osobní vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Bližší informace k plánovaným výlukám naleznete na http://www.cd.cz/omezeniprovozu

Kácení dožilých, přestárlých a suchých borovic

21.8.2015

Na základě upozornění občanů prověřil odbor životního prostředí zdravotní stav smíšeného lesního porostu mezi ulicemi Dašická, Průmyslová a K Silu. V daném porostu se nalézají dožilé, přestárlé i suché borovice. Při těžbě, která bude zahájená v pondělí 24. 8., kdy budou tyto stromy odstraněny, mohou vzniknout malé mýtiny. Ostatní perspektivní stromy, vč. starých dubů, budou v maximální míře zachovány.

Registr vozidel bude 26. srpna uzavřen

12.8.2015

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny ve středu 26. srpna bude v době od 8:00 hod. do 15:30 hod. registr vozidel v Černé za Bory uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Ohlášený ohňostroj v ulici U Stadionu – 1. srpna ve 21:45 hodin

31.7.2015

V sobotu 1. srpna v nočních hodinách bude v prostoru jedné z restaurací v ulici U Stadionu, č. p. 2030, pořádán ohňostroj. Řádně ohlášená akce na MO I, která proběhne v čase 21:45 až 22 hodin, bude součástí svatební oslavy.

Pracovníci ČSÚ navštíví některé domácnosti, prokázat se musí průkazkou a OP

29.6.2015

Od 7. července 2015 do poloviny ledna 2016 proběhne v České republice výběrové šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech pod zkratkou ENERGO 2015. Osloveno bude přibližně 20 tisíc domácností ze všech krajů ČR. Deset tisíc respondentů bude dotázáno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov. V případě, že byl Váš dům či byt vybrán do vzorku tohoto šetření, budete požádáni o rozhovor s tazatelem ČSÚ. Další informace naleznete na: www.czso.cz/csu/czso/energo-2015

Finanční úřad na nové adrese

26.6.2015

Územní pracoviště Finančního úřadu v Pardubicích se přestěhovalo do ulice Boženy Němcové 2625, kde má sídlo Finanční úřad pro Pardubický kraj. Veškerá podání tak budou poplatníci podávat na podatelnu v místě nového sídla územního pracoviště, tedy v ulici Boženy Němcové, kde je rovněž i pokladna. Telefonní čísla všech pracovníků zůstala i po přestěhování stejná. V Hronovické ulici zůstali pouze pracovníci zpracovávající agendu majetkových daní.

Registr vozidel mimořádně otevřen v pátek 26. června

25.6.2015

Registr vozidel v Černé za Bory rozšiřuje kvůli velkému náporu řidičů úřední hodiny a bude mimořádně otevřen tento pátek 26. června, a to od 8 do 13 hodin. Dopravní odbor se tak snaží vyjít vstříc těm, kteří mají své vozy v tzv. polopřevodu a kvůli možnému úřednímu zániku auta po prvním červenci je tak potřebují přihlásit do konce měsíce.

Reakce na článek „Pardubický odbor dopravy dlouhodobě nefunguje", který vyšel v Pardubickém deníku

1.6.2015

Dne 4.5.2015 byla podaná žádost na úplnou uzavírku silnic č. III/34026 a III/34028 v Pardubicích, části Nemošicích - křižovatka. Součástí žádosti bylo i stanovení dopravního značení na tuto uzavírku, včetně objízdných tras. Jedná se o silnice v majetku Pardubického kraje a žádost byla podaná dodavatelem stavby, který vzešel z výběrového řízení Pardubického kraje. Žádost obsahovala podmínky výběrového řízení a součástí žádosti byly i objízdné trasy, souhlasné vyjádření příslušníků PČR, Krajský úřad PK – za dopravce BUS, Dopravní podnik města Pardubic, Městský obvod a Úřad městského obvodu Pardubice IV, Městský obvod Pardubice V, Obec Ostřešany, Městský úřad Chrudim, Správa a údržba silnic PK – vlastník silnice. Všechna tato vyjádření byla kladná. Město Pardubice dne 13.5. vydalo rozhodnutí na úplnou uzavírku od 18.5. od 8:00 hod do 31.7.do 20:00 hod. V ten den odbor dopravy Magistrátu města Pardubic tuto informaci zveřejnil na webových stránkách města, v sekci „dopravní omezení“. http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/aktualni-dopravni-omezeni/.

1 9 11 12 13 14 15 16 17 24 32