Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stručné zprávy

Svoz odpadu v období svátků v roce 2017

19.12.2017

V době vánočních svátků, které letos připadají na pracovní dny pondělí 25. a úterý 26. prosince 2017, bude zachován standardní harmonogram svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu pro občany města, firmy i obce. Všechny separační dvory budou v době vánočních svátků v tyto dny uzavřeny. Za pondělní svoz odpadu na Nový rok 1.1.2018 bude probíhat náhradní svoz až v úterý 2.1.2018, stejně tak budou o 1 den svozu posunuty veškeré standardně plánované svozy nádob, tzn. že nádoby, které by se standardně sypaly v úterý, budou svezeny ve středu, středeční svoz bude realizován ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a nádoby, které se standardně sváží v pátek, budou na začátku ledna mimořádně svezeny až v sobotu 6.1.2018. Tímto prosíme ty občany a zákazníky, kterých se tato změna dotkne, aby toto brali v potaz a nádoby připravili k výsypu v průběhu 1. kalendářního týdne roku 2018 o den déle, než jsou obvykle zvyklí. Od 2. kalendářního týdne roku 2018 bude již svoz probíhat beze změn a pravidelně, tak jak je nastaven standardní harmonogram svozů nádob. Dále připomínáme, že ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů. Žádáme, aby stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou na výrobu kompostu. V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací či dalších dotazů mohou občané kontaktovat pracovníky společnosti Služby města Pardubic na telefonních číslech 466 260 831-33.

Stabilizace mostu

5.12.2017

Stabilizační práce, při nichž byl plášť nadjezdu u pardubické nemocnice zabezpečen proti odpadávání částí betonu, skončily. Služby města Pardubic zde instalovaly ocelové sítě podobné těm, jakými se před odlamováním zabezpečují zvětralé skály. Desky nad koridorem byly zajištěny kotvami. Frekventovaný most, který převádí silniční dopravu mimo jiné přes železniční trať vedoucí z Prahy na Českou Třebovou, čeká rekonstrukce. Stabilizační práce ale musely být provedeny neodkladně poté, co se v září uvolnila betonová deska pláště a spadla z výšky několika metrů na komunikaci. Samotná rekonstrukce by podle náměstka primátora Jiřího Rozinka mohla začít v roce 2019 a její součástí má být i napojení Kyjevské ulice na rychlodráhu. Most byl postaven v roce 1964. Jeho oprava a dostavba bude jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb města.

Právní poradna

29.11.2017

Bezplatná právní poradna, která je veřejnosti k dispozici každou středu v budově magistrátu ve Štrossově ulici, se mezi vánočními a novoročními svátky (27. prosince) neuskuteční. Drobnou právní pomoc budou zájemcům poskytovat advokáti z Pardubického kraje opět v roce 2018.

Změna adresy

24.11.2017

Kancelář tajemníka magistrátu Pardubice sídlí od pondělí 27. listopadu v prvním poschodí budovy magistrátu ve Štrossově ulici č.p. 44. Telefonní čísla na tajemníka i pracovníky jeho kanceláře zůstávají v platnosti. Odbor byl přestěhován v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí historické radnice na Pernštýnském náměstí.

Omezení provozu na stavebním úřadu

8.11.2017

Upozorňujeme, že v pondělí 13. listopadu 2017 bude omezen provoz na stavebním úřadu a speciálních stavebních úřadech odborů životního prostředí a dopravy. K omezení dojde z důvodu školení novely stavebního zákona, který pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Krajským úřadem. Děkujeme za pochopení.

Prověřování stavu městských lesů

30.10.2017

Po víkendovém větru prověřuje město Pardubice stav městských lesů. Byly zjištěny vývraty zejména borovic v lesoparku Dukla a různých stromů ve Studáneckém lese. Přednostně budou odstraňovány polovyvrácené stromy nebo vývraty zaklíněné v korunách okolních stromů. Ostatní polomy budou odstraněny v průběhu tohoto týdne. Přestože stav městských parků a lesů nevyžaduje vyhlášení všeobecného zákazu vstupu, žádáme občany, aby v tomto týdnu omezili návštěvu lesů a při případné návštěvě se pohybovali se zvýšenou opatrností. Žádáme také občany, aby se k polomům nepřibližovali a nevstupovali do prostoru, kde probíhají práce na odstranění polomů.

Oslavy 28. října

27.10.2017

Město Pardubice a Masarykova společnost Pardubice zvou všechny spoluobčany na slavnostní setkání pořádané u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa. Oslava a připomínka této významné události se uskuteční v sobotu 28. října od 14:00 u pomníku prvního prezidenta československého státu T. G. Masaryka na náměstí Čs. legií v Pardubicích.

Zasedání zastupitelstva v Ideonu

23.10.2017

Zastupitelé města Pardubic dnes budou z technických důvodů zasedat v Ideonu. Jednání, které bude zahájeno v 16:00 hodin, bude možné jako vždy sledovat na internetu, https://www.pardubice.eu/urad/radnice/zastupitelstvo/ - odkaz Zastupitelstvo živě.

3. vlna kotlíkových dotací

12.10.2017

Třetí vlna kotlíkových dotací v kraji již odstartovala. Zájemci se mohou postupně registrovat do systému a předvyplnit své žádosti, které budou moci odesílat od úterý 31. října od 6:30 hodin. Rozhodující tak nebude čas vyplnění žádosti, nýbrž čas jejího odeslání. Podrobnější informace včetně podmínek výzvy a návodu k vyplnění žádosti naleznete na adrese www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace, kde jsou také uvedeny kontakty na pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, kteří vám se žádostmi případně poradí.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

12.10.2017

Vzhledem ke zvyšujícímu se množství dotazů ohledně distribuce hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny PČR bychom obyvatele rádi informovali, že hlasovací lístky dodají voličům obce nebo příslušné městské obvody, a to nejpozději do úterý 17. října 2017. V případě, že volič hlasovací lístky neobdrží do stanoveného data, může se obrátit v případě obcí na starosty, v Pardubicích pak na příslušný městský obvod. Hlasovací lístky budou rovněž k dispozici ve volebních místnostech, přičemž za platný hlasovací lístek je považován pouze ten, který bude ve volební místnosti vložen do šedé obálky opatřené razítkem se státním znakem.

1 7 8 9 10 11 12 13 19 27 36