Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Referendum

Vážení spoluobčané,
máte jedinečnou možnost spolurozhodnout v referendu o budoucnosti Pardubic. Věnujte svému městu pár minut času a přijďte vyjádřit svůj názor. Děkuji Vám

MUDr. Štěpánka Fraňková
primátorka města

Místní referendum bude 13. června 2013 od 10:00 do 22:00.
Otázka pro referendum zní: „Souhlasíte s členěním statutárního města Pardubic na městské obvody?“

Leták k referendu

 

Současné uspořádání Pardubic

Město Pardubice je v současné době samosprávně členěno na osm městských obvodů. V čele sedmi z nich stojí samosprávy v čele s uvolněnými starosty a patnáctičlennými zastupitelstvy. Tyto obvody disponující úřednickým aparátem čítajícím od deseti do 17 pracovníků jak pro výkon samosprávných činností, také pro vybrané činnosti, týkající se státní správy. Výjimkou je MO VIII. Hostovice, který nemá uvolněného starostu. Má devět zastupitelů a pouze tři zaměstnance na částečný úvazek. Úřad je otevřen až navečer. Městské obvody „zastřešuje“ statutární město Pardubice. V jeho čele stojí primátor, který má čtyři náměstky, zastupitelstvo je 39 členné. Pardubice tak v současné době řídí 153 politiků – zastupitelů. Z toho 12 je uvolněných pro výkon funkce, tedy plně placených z rozpočtu města. Například sousední Hradec Králové řídí 37 zastupitelů, z nichž pět je uvolněných, podobně je tomu ve Zlíně, který má 41 zastupitelů a z nich pět politiků uvolněných pro výkon funkce.

Jak zajistit úzké kontakty místních částí s radnicí?

Pardubice byly před lety rozděleny na městské obvody kvůli přiblížení samosprávy občanům zejména v okrajových částech Pardubic, které byly dříve samostatnými obcemi. Rozdělení města na městské obvody však není jedinou cestou, jak přiblížit samosprávu občanům. V jiných městech existují ověřené modely dokazující, že stejného efektu lze dosáhnout s podstatně menšími náklady. Funkci městských obvodů v oblasti samosprávy lze nahradit zřízením komisí místní samosprávy, nebo osadními výbory. Komise městských částí jsou iniciativními a kontrolními orgány rady města, osadní výbor jsou orgány zastupitelstva. Jsou oprávněny předkládat radám či zastupitelstvům návrhy týkající se rozvoje příslušné městské části, rozpočtu města a vyjadřovat se k návrhům, podnětům a připomínkám, které se týkají části města v níž působí, nebo které předkládají městským orgánům občané s trvalým pobytem v této městské části. Jejich působnost se, na rozdíl od městských obvodů, týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy.

Historie vzniku městských obvodů

V roce 1990 se staly Pardubice statutárním městem a byly rozděleny na městské obvody. Nejprve, v roce 1992 vznikly tzv. venkovské obvody - MO IV - Pardubičky, MO VI - Svítkov a MO VII - Rosice nad Labem. V roce 1997 byl zřízen městský obvod číslo II – Polabiny, V roce 2000 rozhodlo zastupitelstvo o zřízení MO I - Pardubice-město, MO III- Dubina a MOV – Dukla. V roce 2006 vznikl městský obvod VIII - Hostovice.