Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Organizace města

Evidence obchodních podílů města k 30. 6. 2010

Název firmypodíl města na ZK
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 100,00%
Rozvojový fond Pardubice a.s. 100,00%
Služby města Pardubic a.s. 100,00%
BČOV Pardubice a.s  100,00%
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 66,00%
Dostihový spolek a.s. 51,54%
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 43,83%
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. 34,00%
FREE ZONE Pardubice  a.s. 30,00%
Pardubická plavební a.s. 17,49%
BK Pardubice a.s. 15,00%
Přístav Pardubice a.s. 9,00%
HYDROLABE, s.r.o  8,93%
Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. 4,09%
PaP, o. p. s. (aquacentrum)  

Mateřské školy

Přehled MŠ a další užitečné informace

Základní školy

Přehled ZŠ a další užitečné informace

Základní umělecké školy

Přehled ZUŠ a další užitečné informace

Domy dětí a mládeže

Přehled DDM a další užitečné informace

Nestátní zdravotnická zařízení

Přehled nestátních zdrav. zařízení a další užitečné informace

Organizace z oblasti kultury

Komorní filharmonie Pardubice, Kulturní centrum Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice

Sociální služby města Pardubic

Domov pro seniory U Kostelíčka; Domov pro seniory Dubina; Denní stacionář Slunečnice; Pečovatelská služba