Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Bioodpad

Magistrát města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s., Vám děkují za aktivní účast v projektu odděleného sběru bioodpadů ve městě Pardubicích. Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Sebraný bioodpad je odvážen k využití na kompostárnu v Dražkovicích, kde se zpracovává na kvalitní kompost. Zájem o svoz tříděného bioodpadu z domácností neustále roste, v současné době je do projektu přihlášeno 4140 účastníků.

Vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude v roce 2022 probíhat v pravidelných intervalech:

duben – listopad
svoz 1x týdně

prosinec 
svoz 2x měsíčně

leden – únor 
svoz 1x měsíčně

březen 
svoz 2x měsíčně

Zásady správného třídění bioodpadu


Svozovými dny jsou dle lokalit středa a pátek

Svoz bioodpadu ve středu bude v roce 2022 uskutečňován v lokalitách: Slovany, Studánka, Dubina, Hůrka (v harmonogramu svoz označen oranžově).

V ostatní částech města bude nadále svoz zajišťován v pátek (v harmonogramu označeno zeleně). 

Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude uskutečňován ve všech lokalitách dle podrobného harmonogramu.

 

V roce 2022 budou účastníci projektu přispívat na projekt částkou na účastníka a jednu nádobu 400,- Kč/rok.

Oddělený sběr bioodpadu ve městě Pardubicích je uskutečňován od roku 2007. Tehdy stanovená výše platby 300 Kč na poplatníka/ nádobu a rok byla vypočítána jako 1/3 účast na platbě. Zbývající část nákladů hradí Magistrát města Pardubic. Od zavedení platby v r. 2007 se výše platby nezměnila. V průběhu let s postupným rozšířením služby v rámci celého města Pardubic, došlo ke značnému zvýšení režijních nákladů (z důvodu přejezdů svozového vozu mezi kompostárnou a účastníky projektu se značně zvýšily náklady na pohonné hmoty, dalším je rozšíření svozového dne z pátku na dva svozové dny středa, pátek, růst mzdových nákladů).  

Za účelem platby Vám zasíláme složenku s jedinečným variabilním symbolem. Úhradu poplatku můžete provést zaplacením složenky na přepážkách České pošty, dále bezhotovostním převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Pardubic a příslušných městských obvodů. Při platbě je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který Vám byl pro danou službu přidělen. Poplatek je splatný v termínu uvedeném na přiložené složence.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě, že jste před doručením složenky platbu na rok 2022 již na základě trvalého příkazu provedli v částce 300 Kč, je nutno ve prospěch vašeho variabilního symbolu doplatit částku 100 Kč.

Každý účastník, zapojený do projektu má možnost odběru 50 kg kvalitního kompostu zdarma. Volně ložený kompost je možné vyzvednout na kompostárně v Dražkovicích (Po-Pá 6,30 – 15,00 hod, tel.: 777 783 145). V případě nevyzvednutí kompostu do 31.12.2022, se nárok do dalšího roku nepřevádí.

Pokud se tedy chcete i Vy do projektu odděleného svozu bioodpadu zapojit, využijte níže přihlašovací formulář. Jedná se o „otevřený projekt“ s možností se přihlásit kdykoli v průběhu kalendářního roku s tím, že přihlášky budou řešeny postupně v návaznosti na dodání nádob (composteinerů) výrobcem.


 

POKUD JSTE JIŽ DO PROJEKTU ODDĚLENÉHO SVOZU BIOODPADU ZAPOJENI (STÁVAJÍCÍ ÚČASTNÍCI), NEPOTVRZUJTE PROSÍM ZNOVU SVOJI ÚČAST (pokud nemáte zájem o další nádobu) PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE.

Vaše případné dotazy (technická oblast) zodpoví pracovníci SmP a.s. na telefonním čísle 466 260 833. S případným dotazem (přihláška do projektu, platba poplatku) se můžete obrátit na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice tel: 466 859 196.

 

Přihlašovací formulář

Stávající účastníci projektu se nemusí nově registrovat!
Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.

Bioodpad

*

*

*


*


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné