Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí

Adresa oddělení:

Magistrát města Pardubice
Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Umístění kanceláří:
U Divadla 828, 530 21 Pardubice  2. patro

  • je správcem majetku města v rámci svěřené kapitoly, zabezpečuje rozpočtovou agendu, sleduje hospodaření a zajišťuje finanční vypořádání za uplynulý kalendářní rok za celý odbor,
  • spravuje rozpočtové prostředky Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti včetně nájemného nebytových prostor a Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, připravuje ekonomické podklady pro orgány města a jimi zřízené poradní a iniciativní orgány. Na základě rozhodnutí příslušných orgánů uzavírá prostřednictvím vedoucího odboru smlouvy o poskytnutí dotace a kontroluje účelné a účelové využití prostředků dotací,
  • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování,
  • organizačně a metodicky zajišťuje činnost Multikulturního centra, komplexně zajišťuje ekonomický vztah vůči této organizační složce vč. inventarizace majetku a kontroly čerpání přidělených finančních prostředků na provoz,
  • zpracovává ekonomické podklady a sleduje čerpání rozpočtů projektů v rámci působnosti odboru podpořených z evropských fondů,
  • na základě postoupených podkladů vede účetní a operativní evidenci pohledávek vzniklých na odboru, všechny pohledávky vymáhá, sleduje jejich splatnost a v případě bezúspěšného mimosoudního jednání připravuje a zpracovává podklady pro právní vymáhání a toto právní vymáhání zabezpečuje,
  • zajišťuje pohřby na náklady města (vypravování pohřbů a řešení dědictví), zpracovává podklady a žádosti o proplacení výdajů vynaložených městem za pohřby na náklady města na příslušné ministerstvo

 

Kontakty na pracovníky:

JménoTelefonKancelář

Jana Procházková, DiS.

466 859 659

205

Michaela Stránská

 466 859 769 

 204 

Marcela Ožďanová

466 859 144

206

Daniela Víznerová

466 859 623

204

Martina Burdová, Lic.

466 859 620

207